Nyheter

JLL:s globala analys: Kontoret i fokus efter pandemin

JLL presenterar ”Benchmarking Cities and Real Estate” en global analys som visar på att kontoren åter kommer att agera motor för städernas återhämtning när restriktionerna efter pandemin gradvis släpper.

Ett ökat behov av sociala ytor dämpar pressen att minska kontorsyta per anställd även om ett ökat hemarbete minskar behovet av arbetsplatser.

– Vi ser ett ökat behov att mäta och utvärdera nyttan av lokalerna på individ-, bolag- och stadsnivå. När vi går in i återhämtningsfasen efter pandemin förväntar vi oss att kontor i centrala lägen återigen kommer att vara hubbar för sociala- och affärsrelaterade kontakter, dock anpassade till nya sätt arbeta och leva i framtiden, säger Jeremy Kelly, Lead Director, Global Cities Research, JLL.

– Vår globala rapport bekräftar att sociala aspekter och mötet mellan individer återigen kommer att vara i fokus när kontoren tillåts öppna efter pandemin, en trend som kommer gynna efterfrågan på attraktiva lokaler i växande städer även i Sverige. Kontoret kommer att återigen bli viktiga för att bygga företagskultur och främja kreativitet, en viktig drivkraft för att de anställda ska vilja komma tillbaka till kontoret, säger Niclas Höglund, Head of Research, JLL Sverige.

JLL:s rapport, Benchmarking Cities and Real Estate, som genomförts av JLL:s Global Benchmarking Services (GBS), visar på behovet för företag att följa hur de utnyttjar sin yta för att bedöma sitt framtida behov av lokaler. Nya behov ställer även krav på myndigheterna att förbättra planprocesser för att tillhandahålla flexibel och hållbar stadsutveckling.

För att ladda ned rapporten:

https://www.jll.co.uk/en/trends-and-insights/research/global-benchmarking-cities-real-estate