Nyheter

Insektshotell, mulmholkar och bikupor hos Wallenstam

Insektshotell på Kungstorget, bikupor på Bergakungens tak och i Guldheden samt mulmholkar på Gärdet är några exempel på Wallenstams bidrag för en ökad biologisk mångfald i Göteborg och Stockholm.

Samtidigt har initiativen skapat nya bostäder för små djur i anslutning till redan befintliga fastigheter.

– Genom fina initiativ i vår förvaltning har vi i närtid kunnat bidra med fågelholkar, insektshotell, bikupor och mulmholkar i anslutning till flera av våra fastigheter. Hållbara initiativ med biologisk mångfald i fokus, som utgör en viktig del i vårt hållbarhetsarbete, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

För några veckor sedan flyttade 240 000 nya hyresgäster in i sina bikupor på Bergakungens tak. Där har biodlarna i Biotopen tillsammans med Wallenstam påbörjat bygget av flera bisamhällen. Honungen är i full produktion och förhoppningen är att kunna bidra till en ökad pollinering i parker och grönområden i närheten.

På Kungstorget i Göteborg har Wallenstam tagit initiativ till ett större insektshotell som ger liv till fasaden och samtidigt skapar ett fint hem för värdefulla pollinerare som fjärilar, humlor och nyckelpigor. Samtidigt har nya ekträd och mulmholkar, lådor som liknar fågelholkar men är avsedda för insekter, placerats ut vid Kvarteret New York på Gärdet i Stockholm. Ett initiativ för att bibehålla en spridningsväg för eklevande arter mellan norra och södra Djurgården.

– Utöver våra fyra styrande klimatmål arbetar vi även fokuserat med fem prioriterade globala mål inom FN:s Agenda 2030 i vårt hållbarhetsarbete. Kollegornas insatser för den biologiska mångfalden är tillsammans med våra klimatmål en naturlig och viktig del i vårt arbete som stadsutvecklare, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

Bild av Jenny Johansson