Nyheter

Webbinarium och ny rapport: Hållbar vattenförsörjning i framtidens städer

Nya krav ställs på vattenförsörjningen i växande städer, inte minst till följd av klimatförändringarna. För mycket vatten till följd av skyfall eller för lite till följd av torka måste hanteras.

Vilka är utmaningarna för kommunerna som har ansvaret för VA-frågorna?

Välkommen till ett webbinarium som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) anordnar den 18 maj i samband med att rapporten ”Kretslopp och förvaltning för hållbar vattenförsörjning” presenteras.

Dricksvattnet i svenska kommunala VA-system är av hög kvalitet. Samtidigt är investeringsbehovet stort i VA-infrastrukturen som i genomsnitt är 40 till 50 år gammalt. Vattenkvaliteten hotas också av bland annat bakterier och läkemedelsrester vilket kräver ny teknik i VA-verken.

Hur stort är investeringbehovet i den svenska VA-infrastrukturen? Hur ska kommunerna klara finansieringen?

Många initiativ tas för att utveckla hållbara städer med ökade inslag av cirkulär ekonomi. Det gäller också VA-sidan. Hur ser utvecklingen ut? Vilka projekt pekar mot framtidens lösningar?

Hanteringen av dagvatten är en nyckel för att säkra en god kvalitet i vattentäkter och grundvattenmagasin. Har kommunerna rätt förutsättningar och regelverk för att klara utmaningarna?

Miljökvalitetsnormer är centrala i arbetet för en god vattenkvalitet i urbana miljöer. Vilka är erfarenheterna av tillämpningen i Sverige?

Webbinarium och ny rapport

Ovanstående frågor diskuteras vid ett webbinarium där den nya rapporten Hållbar vattenförsörjning i urbana miljöer presenteras.

Tisdag den 18 maj 2021 klockan 12:30-14:00

Läs mer och anmäl dig här