Nyheter

Nytt ramavtal för digitala assistenter

Sveriges Allmännytta har genomfört en ramupphandling av en plattform för digitala assistenter åt medlemsföretagen. Med hjälp av plattformen kan medlemsföretagen förenkla och effektivisera sin dagliga verksamhet och frigöra tid för möten med hyresgästerna.

Att effektivisera verksamheter och processer behöver inte handla om att minska mötena mellan hyresvärd och hyresgäster. Med hjälp av den digitala plattformen kan enkla och monotona arbetsuppgifter automatiseras och därmed frigörs tid till personliga möten med hyresgästerna när de behöver det.

– Ramupphandlingen erbjuder alltifrån en mycket enkel digital assistent, som ska kunna svara på vanligt återkommande frågor, till mer komplexa lösningar. Assistenten ska kunna byggas ut och integreras mot befintliga verksamhetssystem för att kunna utföra betydligt mer avancerade uppgifter, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef, Sveriges Allmännytta.

Plattformen ska levereras av språkteknologibolaget Gavagai.

Sveriges Allmännytta vill tillgängliggöra plattformen för så många av medlemsbolagen som möjligt och har därför satt en låg instegskostnad. Nästa steg är att matcha plattformens olika digitala lösningar mot medlemsföretagens behov. Därför kommer Sveriges Allmännytta och Gavagai arbeta för att få ett antal medlemsföretag att bli testpiloter med målet att sätta en gemensam standard inom allmännyttan.

– Vi har också en målsättning att de bolag som använder tjänsten ska delar lösningar med varandra, och därmed kan värdet av att använda ramavtalet öka än mer samtidigt som mer kundnytta uppnås, säger Jonas Högset.

Den digitala assisten har också möjlighet att kommunicera på flera språk, vilket underlättar kommunikationen med hyresgäster som inte har svenska som modersmål och möjliggör ökad tillgänglighet för hyresgästerna till medlemsbolagens service.

Ramavtalet gäller från 1 juni 2021 och sträcker sig över två år, med möjlighet till förlängning.