Nyheter

Så påverkas fastighetsbranschen av EU:s nya taxonomi

Business Arena Syd, som arrangeras digitalt den 20 maj, kommer det att diskuteras hur EU:s nya taxonomi kommer påverka den svenska fastighetsbranschen. 

EU:s nya taxonomi ska visa hur klimatsmarta olika bolag är i syfte att styra investeringar i grön riktning, ett viktigt steg på vägen att uppnå Parisavtalet till år 2050.

Regelverket innebär att alla bolag över en viss storlek kommer behöva redovisa hur stor del av deras verksamhet som lever upp till klimatmålen och fastighetsbranschen är en av sektorerna som träffas av taxonomin initialt. Vad innebär det nya regelverket för den svenska fastighetsbranschen?

I programpunkten medverkar:

Karin Karlsbro, Europaparlamentariker (L)
Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar, Öhman
Marie Baumgarts, Chef Regulatory Affairs and Sustainability Office, SEB

Programledare:

Åsa Julin, journalist

Vad: EU:s nya taxonomi – så påverkas fastighetsbranschen
När: 20 maj kl. 13.47-14.03
Plats: Business Arena Syds digitala plattform

Årets Business Arena Syd genomförs på en digital eventplattform med olika scener, flera sätt att nätverka och en digital partnerutställning.