Nyheter

Spaning: Brandlarmsbranschen och dess trender

Här kommer en spaning från Christer de Wahl, Sälj & Marknadschef på Elektroskandia Säkerhet om brandlarmsbranschen och dess trender:

”De trender vi upplever inom brandlarm och som våra kunder efterfrågar allt mer är öppna system, uppkopplade via molntjänster, produkter för snabb verifiering av larm samt möjlighet till insamling av viktiga data.

I dag kan vi i våra system exempelvis samla in mätvärden från en rökdetektor, ett aspirerande system och då få information om när de behöver bytas ut. Är systemet dessutom uppkopplat mot en grafisk mjukvara kan vi på ett enkelt sätt styra och övervaka systemet samt förebygga och planera service bättre och det blir mer kostnadseffektivt för kunderna. Vi ser att brandlarm av denna typ nu installeras mycket inom fastigheter för kritisk infrastruktur, som till exempel datahallar, logistikcenter för e-handel och i anläggningar för energiförsörjning.

Vi märker också en ökad efterfrågan på integrerade brandlarm med fastighetssystem som ser till att människor inte slussas in där det brinner och som möjliggör säker utrymning från exempelvis en galleria. I och med att vi nu har ett tydligare regelverk föreskrivs nu utrymningslarm med talat meddelande i allt fler projekt för just gallerior, affärer och även skolor. På Elektroskandia arbetar vi med LDA Audiotech, som på några år blivit ett av de ledande fabrikaten i Sverige. Ett ökande antal installatörer väljer att bli anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande – något som slutkund allt oftare kräver.

De flesta tillverkare har idag väl fungerande brandlarm, men kring ett optimalt brandskydd krävs ofta olika produkter som tillsammans skapar bästa möjliga anläggning och där är inte alltid den traditionella lösningen den mest optimala. Brandlarm har legat efter i att utnyttja modern teknik då regelverken ofta är hårt styrda om hur en brandlarmsinstallation skall utföras. Våra uppkopplade system erbjuder fjärrservice i form av fjärrdriftsättningar och köra feldiagnostik. Vi kan enkelt göra förändringar i systemet och hjälper även till med enklare saker som frånkoppling av sektioner eller adresser.

Att investera i modern teknologi inom brandlarm leder till tidigare insatser vid brand, minskar den eventuella brandens skador och antalet falsklarm.”

– Christer de Wahl, Sälj & Marknadschef Elektroskandia Säkerhet –