Nyheter

Mjölby bästa kommunen för fastighetsföretag

Mjölby får toppbetyg i Fastighetsägarnas undersökning av fastighetsföretagarklimatet. I en ranking av 22 kommuner kommer den östgötska kommunen på första plats, följt av Skara och Trollhättan. Totalt sett ökar fastighetsföretagares nöjdheten något sedan förra mätningen 2019.

Fastighetsägarna GFR har sedan 2006 låtit Demoskop mäta hur det står till med fastighetsföretagarklimatet i 22 kommuner. Undersökningen granskar hur Fastighetsägarnas medlemmar ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut, samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider.

I år har Mjölby nöjdast fastighetsägare, tätt följt av Skara och Trollhättan. Däremot är Västervik den kommun som förbättrat sig mest sedan förra mätningen. Fastighetsägarna i undersökningen är i allmänhet nöjda med kommunens engagemang i centrumarbetet,men är mer kritisk till hanteringen av plan- och bygglov. De flesta tycker också att det är en god investering att köpa fastigheter inom de aktuella kommunerna.

– Vi har i många år sett att våra medlemmar är missnöjda med hur kommunerna hanterar plan- och bygglovsfrågor. Den trenden ser tyvärr inte ut att avta. Med tanke på hur viktiga dessa frågor är för nybyggnation är det allvarligt. Däremot är det förstås glädjande att många tycker att det är en god investering att köpa fastigheter just nu. Det hänger förstås till stor del samman med de låga räntorna, säger David Björnberg, omvärldsanalytiker på Fastighetsägarna GFR.

Fastighetsägarna GFR har också frågat sina medlemmar hur de ser på regeringens respektive kommunernas hantering av de ekonomiska och affärsmässiga problem som pandemin gett upphov till. Totalt sett är fastighetsägare betydligt mer nöjda med kommunernas hantering än av regeringens. Över hälften av de svarande tycker att regeringen hanterat de ekonomiska konsekvenserna av pandemin mycket eller ganska dåligt, medan motsvarande andel för kommunerna är drygt 16 procent.

–  Med tanke på hur kritiska många fastighetsägare varit mot regeringens hyresstöd är resultatet inte förvånade. De flesta ekonomiska problem som uppstått på grund av pandemin har skötts på statlig nivå, så det är naturligt att de flesta är mer kritiska mot regeringen, säger David Björnberg.