Nyheter

Nordomatic tillsätter Group Head of People & Culture

Som ett led i arbetet med att uppnå FNs globala mål anställer den nordiska Smart Building-koncernen Nordomatic danskan Nana Dierks på en nyinrättad tjänst som Group Head of People & Culture.

Den strategiska rekryteringen ska stödja företagskulturen över hela koncernen – och dess ambition att stärka förmågan att attrahera, utveckla och behålla nyckelmedarbetare genom utbildningssatsningen Nordomatic Academy.

Kundnytta tack vare kunskap och kultur

– Vi är ett visserligen ett teknikföretag, men det är tack vare medarbetarnas kunskaper och engagemang som vi skapar kundnytta. Därför är det extremt viktigt att vi lyckas behålla och utveckla en stark företagskultur där våra medarbetare trivs med sitt arbete, samt både utvecklar tekniska färdigheter och bygger upp goda sociala relationer, såväl internt som externt, säger Toke Juul, vd för Nordomatic Danmark A/S och vice koncernchef med ansvar för uppköp och organisationsutveckling.

Nordomatic-koncernen har under en period arbetat med att utveckla program och initiativ som spänner över flera länder, affärsområden och verksamhetsställen.

Genom rekryteringen av Nana Dierks till tjänsten som Group Head of People & Culture lägger den nordiska koncernledningen nu extra fokus på omsorgen om koncernens drygt 450 medarbetare, varav 250 finns i Sverige, 170 i Danmark och drygt 30 i Norge.

– Jag ser fram emot att lära känna chefer och medarbetare i de tre länderna så att vi tillsammans kan utveckla en av Nordens bästa företagskulturer. Koncernen har redan påbörjat initiativ inom kompetensutveckling och personalvård, bland annat Nordomatic Academy. Dessutom har koncernledningen och ägarna genom extra fokus på utvalda globala mål tydligt signalerat att man vill bygga upp ett starkt varumärke med fokus på hållbarhet, såväl för klimatet som socialt och samhälleligt. Jag känner mig starkt motiverad av den här chansen att få bidra till ett så meningsfullt uppdrag, säger Nana Dierks.

Strategisk HR

Nana Dierks kommer närmast från Matas A/S där hon ansvarade för ett strategiskt utvecklingsprojekt i skärningspunkten mellan system, processer, strukturer och kultur. Tidigare har hon bland annat arbetat som HR-chef inom koncernen Brdr. Hartmann A/S, samt haft ledande HR-tjänster inom Gillette Group Nordic, Smith & Nephew och Schneider Electric.

– I sina tidigare roller har Nana skaffat sig en gedigen erfarenhet av strategiskt HR-arbete från både danska, nordiska och internationella företag. Hon har dessutom praktisk erfarenhet av projekt- och förändringsledning och är en duktig kommunikatör. Det här är egenskaper som vi gläder oss åt att få in i en koncern där utvecklingen går snabbt och förändringarna i en högteknologisk bransch är en del av vardagen, säger Toke Juul.

Nana Dierks är 49 år, utbildad vid Aarhus Universitet och har under sin karriär löpande vidareutbildat sig inom projektledning, handledning, coachning och rådgivning inom systemprocesser.