Nyheter

Wallenstam lämnar över 400-årsgåva till Göteborg

Hans Wallenstam har idag överlämnat förslaget Heden Live till Hampus Magnusson, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor i Göteborg, i samband med byggnadsnämndens möte. Förslaget, som är framtaget tillsammans med Wingårdhs, är en 400-årsgåva till staden och framtida göteborgare för att manifestera jubileumsåret.

En idé om att med nya bostäder utveckla Heden till en trygg och inspirerande mötesplats med idrotten som samlande kraft. Med sammanhängande arkitektur och ett spännande innehåll ska stadslivet förstärkas hela året och dygnet runt.

Vid 300-årsfirandet av Göteborg invigdes Götaplatsen och nu vid 400-årsjubileumet 2021 vill Wallenstam manifestera det med en gåva till staden, göteborgarna och kommande generationer.

– Vi vill medverka i att manifestera Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Vår förhoppning är att genom att lämna över vårt förslag under jubileumsåret 2021 så startar stadsutvecklingsprojektet Heden Live. Med detta förslag vill vi bidra till att utveckla Heden som plats med tillhörande byggnader. Vi har tagit tillvara och förstärkt allt det som är bra idag och adderat mervärde som skapar en fantastisk utvecklingspotential för oss alla göteborgare, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

– Den smarta gestaltningen gör det möjligt att fylla Heden med ännu fler funktioner. En lekfull park övergår i en grön, böljande bebyggelse som man kan gå och sitta på. Bostadshusen ramar in och markerar Heden som en av stadens viktigaste mötesplatser. Alla byggnader får ett uttryck av trä vilket sänder en tydlig signal om stadens hållbarhetsambitioner, säger Gert Wingårdh, arkitekt på Wingårdhs.

Heden Live ska vara en jämlik och grön plats i staden som är öppen för alla, en självklar plats för barnen med utrymme för både organiserad och spontan rörelse. Med fyra 11-mannaplaner, en multisportarena, fler bostäder och evenemangsytor, skapas underlag för gemenskap och rörelseglädje. En vision som tar avstamp i tidigare dialoger, stadens strategier och analyser på och runt Heden.

– Områdets starka profil som regional plats för idrott och evenemang kan och bör utvecklas. Heden ska inte bebyggas utan ”markeras” med fyra bostadstorn som blir som kartnålar och tydliggör och utvecklar denna populära idrotts- och kulturaktivitetsplats i Göteborg, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Bostadstornens placering skapar plats för stadsliv och grönska. Bostäder där generationer, studenter, äldre och barnfamiljer möts från takterrass till bottenplan.

Förslaget i sin helhet presenteras på:

www.hedenlive.se