Nyheter

Med siktet inställt på rätt resultat

Starten till en hållbar långsiktig förvaltning är att hitta en bra samarbetspartner, något Modexa och Helsingborgshem funnit i varandra.

– En god relation och förtroende är helt avgörande för att lyckas anser Jenny Stenström, bobutikschef på Helsingborgshem.

I över tjugo år har Helsingborgshem och Modexa samarbetat.

Idag erbjuder bostadsbolaget bland annat tre olika tillvalspaket där hyresgästerna kan välja bland Modexas sortiment för köksförnyelse.

– En framgångsfaktor är att vi tidigt och tillsammans med Modexa har hittat lösningar för att anpassa utbudet utifrån våra och våra kunders behov, säger Jenny.

En gemensam nämnare är hållbarhetsfrågor och Helsingborgshem lägger stor vikt vid att alla produkter som sätts in i lägenheterna ska hålla en hög miljöstandard.

– Det är viktigt för oss som företag att det går i linje med vårt övergripande miljöarbete, samtidigt som produkterna måste ha hög kvalitet, vilket vi tycker att de har. Vi måste också balansera vårt erbjudande av attraktiva produkter med något som tilltalar alla. Att ta in något i allra senaste trenden som hyresgästen riskerar att tröttna på om väldigt kort tid rimmar inte med långsiktigt hållbart för oss.

Målet vid en köksförnyelse är att få nöjda hyresgäster, som kan bo kvar både under och efter renoveringen.

– Långsiktiga lösningar är jätteviktiga i allt vi gör. Genom att inte byta ut allt i ett kök utan bara det som är slitet, skapas ofta känslan att det är helt nytt, men utan att det genererar en alltför hög hyreshöjning, säger Jenny.

I och med att Modexa renoverar med kvarboende hyresgäster och sköter stor del av boendedialogen inför och under renoveringen, är det också betydande att det samarbetet fungerar.

– Hög servicenivå, att informera hyresgästen och hålla det man lovar är oerhört viktigt. Ett stort plus att jobba med Modexa är att de vet hur det är att jobba hemma hos hyresgästen. Det är en samarbetspartner vi kan lita på, som är mån om hyresgästen och att slutresultatet ska bli bra, säger Jenny.

Ett exempel på samarbete är webblösningen med den digitala Köksväljaren, en tjänst som Modexa nyligen presenterade och som Helsingborgshem var först att prova.

Med Köksväljaren kan hyresgästerna se det sortiment som erbjuds via sin dator eller ipad, prova på att kombinera valen och även skicka in en intresseanmälan.

– De kan fortfarande komma in i Bobutiken för att få råd och tips men de har möjlighet att förbereda sig mer genom att titta på webben innan så det är ett bra komplement, speciellt nu i Coronatider, säger Jenny.

De som kommer in i Bobutiken hos Helsingborgshem hittar ett noga utvalt produktsortiment som hela tiden uppdateras.

– Vi har gemensamt tagit fram produktprover och hur vi presenterar vårt sortiment i Bobutiken. Modexa har gett jättebra support och service när det exempelvis blivit ändringar i sortimentet. Just nu planerar vi för fullt inför flytten till ett nytt kontor och ska där inreda med en ny produktutställning, så vi hoppas kunna fortsätta vårt samarbete länge till!