Nyheter

Ny ledamot i Sveriges Allmännyttas vd-råd: Morgan Johnsson, vd på Sjöbohem

– Jag har i hela mitt arbetsliv arbetat inom bygg- och fastighetsbranschen och hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från så väl byggnation som fastighetsförvaltning i vd-rådet. Ett spännande område som jag hoppas får ett ökat fokus är den framtida energiförsörjningen, som kommer att bli avgörande om vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle, säger Morgan Johnsson, vd, Sjöbohem.

– Jag välkomnar Morgan Johnsson som ledamot. Vd-rådet är ett viktigt forum för mig för att kunna fånga upp våra medlemmars inspel i för oss viktiga frågor, säger Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta.

Vd-rådet består av vd:ar i kommunala bostadsföretag.

De utses av övriga företagsledare i Sveriges Allmännyttas över 300 medlemsföretag. Förutom att vd-rådet är ett rådgivande organ till Sveriges Allmännyttas vd, utgör de även Sveriges Allmännyttas delegation i Hyresmarknadskommittén (HMK).

Vd-rådet har 14 platser.

Varje region representeras av en företrädare för ett större företag och en företrädare för ett mindre företag. Vd-rådet väljs på två år.