Nyheter

Inom två år flyttar  500 gröna och ståtliga hyresgäster till MKB i Malmö

De nya träden ska bidra till bättre klimat, trygghet, trivsel och hälsa för  MKBs  kunder och alla Malmöbor.   

För att möta kommande klimatförändringar och för att försköna staden ska MKB plantera 500 nya träd runt om i hela Malmö fram till 2022. Det är början på ett långsiktigt arbete för att skapa ännu mer hållbara och trivsamma boendemiljöer.

– Vackra träd är viktiga eftersom de bidrar till hälsa och välmående och är effektiva för att förhindra och bekämpa klimatförändringar. Vi älskar träd och är stolta över projektet, säger Alva Bosdottir, utemiljösamordnare på MKB. 

Trädförtätningen rymmer flera syften. Det är både ett startskott för att klimatanpassa utemiljön till 2030 och ett sätt att försköna våra mötesplatser. MKB satsar främst på träd som med tiden kan bli riktigt stora eftersom de ger mest nytta.

– Vi bryr oss om våra kunder och vill att de ska ha härliga utemiljöer att trivas i. Vi vet att fler träd är viktiga för att möta värmeböljor och skyfall, men också för att skapa en fin miljö att leka, mötas och trivas i. 500 träd inom hela MKB innebär några nya träd i alla bostadsområden, säger Linnea Wettermark, miljöutvecklare på MKB.  

Hela våren pågår en trädinventering i 13 av MKBs områden med hjälp av några av Sveriges främsta trädexperter. Inventeringen ska ge en helhetsbild av vilka träd som redan finns och vilka platser som passar de nya träden.

– I höst välkomnar vi de första nya, gröna hyresgästerna. 2022 flyttar resten in och vi hoppas att de ska trivas och tas emot med öppna armar av alla som bor hos oss och som rör sig i staden, säger Alva Bosdottir.