Nyheter

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö upphäver bygglov efter fuskrapport

Stadsbyggnadsnämndens ordförande i Malmö Sofia Hedén, meddelar i ett mejl till den ideella organisationen Renoveringsraseriet att det bygglov som getts till brf Killian i Malmö upphävs.

Bakgrunden är att föreningen ville byta ut sina originalteakfönster i en kulturhistoriskt värdefull byggnad och ersätta dem med nya fönster. Ett förfarande som hade minskat det kulturhistoriska värdet och som hade bidragit till att bygga på sopberget.

För att få igenom bygglovet skickade föreningen in en ansökan till Malmö Stadsbyggnadskontor där de påstod att fönsterhantverkare sagt saker de inte sagt, som att fönstren inte gick att renovera. Både Sydsvenska Dagbladet och Renoveringsraseriet har granskat ärendet, intervjuat fönsterhantverkarna och kan konstatera att den rapport som skickats in till Malmö Stadsbyggnadskontor inte håller vad den lovar.

— Att en förening hävdar att fönsterhantverkare påstår saker de inte påstått och med utsagorna som underlag skickar in en bygglovsansökan är anmärkningsvärt. Mycket glädjande då att vi lyckades uppmärksamma Stadsbyggnadsnämnden så att de kunde upphäva bygglovet, säger Gustav Bergström, generalsekreterare för Renoveringsraseriet.

Renoveringsraseriet hoppas att detta kan bli en vändpunkt och en tankeställare för många som funderar på att byta ursprungliga fönster av hög kvalitet till nya.

— Att vi står inför en miljökris är ingen nyhet. En samhällsomställning pågår och i den ingår att vi måste minimera att avfall uppstår. Det som är av hög kvalitet och som kan vårdas och underhållas ska också underhållas och bevaras. Att då göra som mängder av fastighetsägare gör i dag, slänga underhållsbara fönster och sätta in nya som inte kan underhållas, måste stoppas, säger Gustav Bergström.