Nyheter

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden

Här kommer en kommentar från Erik Olsson Fastighetsförmedling om läget på bostadsmarkanden:

”Finansinspektionen tycker att bostadsmarknaden är för stark för sitt eget bästa och återinför amorteringskravet. På Erik Olsson säljer vi fortfarande fler bostäder, snabbare, och till högre priser än tidigare. Vi får se hur amorteringskrav för hundratusentals låntagare som fått respit påverkar bostadsmarknaden när amorteringskravet får dagens låga räntor att kännas högre.

Finansinspektionen har nu meddelat att amorteringskravet återinförs efter den sista augusti 2021. Det återstår att se hur marknaden svarar på detta. De låga räntorna vi har nu är en viktig faktor för att förväntningarna på bostadsmarknaden är så positiva som Erik Olsson Bostadsindex visar. Även om möjligheten att pausa amorteringarna främst syftade till att stimulera ekonomin genom att hushållen kunde konsumera mer har det bidragit till en högre betalningsvilja för bostäder.

När vi uppdaterade Erik Olsson Bostadsindex nu senast visade det sig att inte ens hälften av visningsbesökarna räknade med att amorteringskravet skulle återinföras i sommar, och inte anpassade sitt köp efter det. Att amorteringar sågs som en ickefråga hos så många bidrog förmodligen till sorglösheten och den höga betalningsviljan.

Särskilt i Stockholm och andra områden där bostäderna är som dyrast och bostadslånen som störst kan det bli skillnad. Stora lån gör att fler har både belåningsgrad och skuldkvot som gör att de måste amortera maximalt. En maximal amortering på 3% är ungefär dubbelt så hög som den genomsnittliga bolåneräntan. Det blir en påtaglig ökning av bostadsutgifterna för många av de ca 230.000 personer med respit som tvingas amortera igen den 31 augusti i år. Vi får en fingervisning av hur effekten blir genom att många nog börjar positionera sig redan nu.

Mycket tyder på att vaccinationerna drar ut på tiden så att fler kommer att tillbringa semestern i Sverige även den här sommaren. Det bör förlänga trenden med stigande priser på fritidshus. En annan sak som bidrar till att priserna på fritidshus ökar är att många fritidshus köps av någon som bosätter sig där permanent. Ett lite perifert beläget fritidshus kan ge någon med begränsad budget en större bostad och en egen tomt. Jämfört med en traditionell villa kan man få mer permanentboende för pengarna om man köper ett fritidshus. Även det ökar efterfrågan, betalningsviljan och priserna på fritidshus.

Erik Olsson Nyproduktion konstaterar att nyproduktionsmarknaden är stark med snabbare försäljningar än på många år. Utbudet i Stockholms län inte ens är hälften så stort som 2018 och räntorna är väldigt låga. Samtidigt är det attraktivt att köpa nyproducerade bostäder till fast pris när så många räknar med stigande bostadspriser som Erik Olsson Bostadsindex visar. När dessa faktorer samverkar på ett positivt sätt får vi en stark marknad, berättar Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm är marknaden stark. Villor och större bostäder är extra efterfrågade, men i princip alla bostadstyper går bra. Vi har nästan inga osålda bostäder. Stora volymer av sålda bostäder kombineras med höga priser som visar att många stockholmare både kan och vill betala en bra bit över 100.000 kronor per kvadratmeter. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen ligger kvar på 25%.

I Göteborg är bostadsmarknaden minst lika stark som tidigare. På Erik Olsson har vi sålt 41% fler bostäder under första kvartalet jämfört med förra året. Priserna fortsätter att öka, särskilt på villor och fritidshus där volymerna lär öka efter påsken nu när det våras. Den stora mängden förmedlingsuppdrag vi har fått in i mars gör att vi räknar med en fortsatt aktiv bostadsmarknad en tid framöver. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen fortsätter att vara runt höga 40%.

I Malmöområdet är marknaden fortsatt stark med ett lågt utbud av både bostadsrätter och villor. Nästan allt som är till salu säljs. Många bostäder hinner inte ens komma ut på den publika marknaden. En del kunder oroas över att prisuppgången tycks fortsätta oavbrutet utan stopp. I Skåne har andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen ökat till runt 30%.”