Nyheter

Trianon förstärker

För att öka takten ytterligare inom förvärv, värdeskapande investeringar och nyproduktion har Jonas Karlsryd tillträtt rollen som transaktionschef och för att utveckla och förstärka Trianon inom nyproduktion har Morgan Palmgren och Linus Svensson rekryterats som affärs-/projektutvecklare nyproduktion.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, förvärvar, utvecklar samt bygger både bostäder och kommersiella lokaler i Malmö med omnejd. Bolaget verkar för ett hållbart boende samt ett socialt ansvarstagande.

Under 2021 planerar Trianon att byggstarta 700 lägenheter och rusta upp 200 lägenheter i det befintliga lägenhetsbeståndet i Malmö med omnejd.

Jonas Karlsryd, transaktionschef

Jonas har arbetat på Trianon sedan 2010, både som förvaltare och som business controller och har genom åren haft en aktiv roll i samband med bolagets många förvärv samt investeringar i befintligt bestånd. Jonas kommer från och med nu att ingå i Trianons ledningsgrupp.

Morgan Palmgren, affärs-/projektutvecklare nyproduktion

Morgan har arbetat på Peab sedan 2004, i huvudsak med nyproduktion av bostäder. De senaste tio åren har Morgan haft roller inom arbets- och projektledning i flertalet projekt och som arbetschef har han varit ansvarig för flera bostadsprojekt i och omkring Malmö.

Linus Svensson, affärs-/projektutvecklare nyproduktion

Linus har arbetat på Peab sedan 2007 med fokus på nyproduktion av bostäder, kommersiella lokaler samt samhällsfastigheter, bland annat inom arbets- och projektledning, som entreprenadingenjör med mera. Som arbetschef har han varit ansvarig för flera bostadsprojekt i och omkring Malmö.

– Jag är mycket nöjd med att vi nu inrättar tre nya roller, vilket kommer att möjliggöra bolagets fortsatta utveckling i ett högt tempo, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Jonas Karlsryd tillträdde sin nya roll den 1 april. Morgan Palmgren och Linus Svensson börjar på Trianon den 6 april.