Nyheter

Hyresfastighet halverade sin energiförbrukning

Från energislukare till klimatförebild. Genom energiåtgärder har den över 60 år gamla hyresrättsfastigheten Skidstaven i Västertorp i Stockholm mer än halverat sin energiförbrukning. Skidstaven är ett exempel på hur mycket det går att energieffektivisera äldre fastigheter.

HSB har alltid varit ett företag som stått för innovation och nya idéer. Under det senaste decenniet har HSBs stora fokus legat på hållbarhet; både att bygga nya bostäder som överträffar moderna miljökrav, och att minimera miljöpåverkan hos det befintliga fastighetsbeståndet med hjälp av traditionella och i vissa fall nyskapande metoder.

När hyresrättsfastigheten Skidstaven skulle rustas upp var det därför ett gyllene tillfälle att använda fastigheten i ett pilotprojekt för att se hur mycket energiförbrukningen kan sänkas i en äldre fastighet.

– Skidstaven byggdes på 50-talet och var som de flesta fastigheter från den tiden usla ur ett energiperspektiv. Innan renoveringen låg energiförbrukning på drygt 200 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det är högt, men inte ovanligt för äldre bostadshus som är dåligt isolerade. Ofta är en fasadrenovering och tilläggsisolering en bra första insats, så det var där vi började, berättar Arvid Hagberg som är energistrateg på HSB Stockholm.

Tilläggsisolering och byte av ventilationssystem utan att störa boende

Lösningen blev fasadrenovering, tilläggsisolering samt byte av ventilationssystem från ett traditionellt frånluftssystem till ett så kallat FTX-system där frånluftens energi återvinns via en värmeväxlare.

– Byggnadstekniskt innebär det i korta drag att tilluftskanaler förläggs utanpå fasaden men under den nya isoleringen istället för i kanaler inne i lägenheterna. Vinningen med detta är att de boende inte blir störda och att boytan består, då ventilationskanalerna annars tar plats, säger Arvid Hagberg.

Siktar ännu lägre

Efter insatserna har energiförbrukningen minskat med 50 procent, men det går att sänka den mer än så. Genom installation av bland annat bergvärme och solceller är målsättningen att sänka den med ytterligare 25 procent. Då hamnar förbrukningen på ungefär 75 kilowattimmar per kvadratmeter vilket är nära kraven vid nybyggnation.

– Skidstaven kommer agera som referens när vi väljer energiåtgärder i fastigheter som till exempel ska renoveras. Vi är mycket nöjda över att ha ett sådant exempel i vårt bestånd. Det ger gott hopp om framtiden och de 69 fastigheter med cirka 4 000 lägenheter som HSB Stockholm äger. Under 2020 reducerades förbrukningen i våra fastigheter med 7,8 %, ett mycket fint resultat präglat av en tydlig strategi. Vi är på rätt väg för att uppnå vårt mål att bli klimatneutrala till 2030, avslutar Arvid Hagberg.