Nyheter

Brf Zick Zack i Linköping certifieras enligt svanen

Bostadsrättsföreningen Zick Zack har utformats som ett attraktivt radhusområde med egna trädgårdstomter mot en grönskande gemensam innergård.

Arkitekturen är spännande och ger individuell karaktär till de enskilda bostäderna samtidigt som området hålls samman på ett naturligt sätt.

Tydlig miljöprofil

Projektet har haft en tydlig miljöprofil med underhållsfria träfasader, solceller på taken och bra pendlingsmöjligheter. Trä är en viktig beståndsdel i hus eftersom det är ett kostnadseffektivt och förnybart material. Det är dessutom det byggmaterial som bidrar minst till utsläpp av koldioxid.

Husen är energisnåla och energibehovet är avsevärt lägre än lagkravet. Solcellerna på taket gör att föreningen sparar 11799 kWh per år. Det nya effektiva ventilationssystemet är ett FTX system med en antagen värmeåtervinningsgrad på 82 %. Snålspolande kranar har installerats i projektet vilket resulterar i en sänkning om 10 procent av tappvattenförbrukningen vid normalt användande, jämfört med normala kranar.

Projektet Svanenmärks

Radhusen har granskats ur ett livscykelperspektiv. Krav har ställts på byggprocessen, själva byggnaden och på hur den ska användas och förvaltas. Allt ifrån träet i takstolarna till spacklet i badrummet har granskats för att leva upp till Svanens krav. Dessutom har husen en god inomhusmiljö.

– Det här projektet ligger helt i linje med vårt strategiska mål på Peab: att vi ska vara ledande inom samhällsansvar med ett stort fokus på miljö och hållbarhet. Det bästa med att arbeta efter kraven som ställs för att uppnå miljömärkningen Svanen är att varje liten byggdel går att spåra hela vägen till sitt ursprung, säger Robert Andersson, platschef Peab.

– Vi är väldigt stolta över att bygga vårt första projekt med miljömärkning. Ekeblad Bostad har som ambition att bygga bostäder som är bra för klimatet, människan och plånboken. I Brf Zick Zack har vi lyckats att pricka in alla våra mål samtidigt som vi har en nyskapande arkitektur som väcker uppmärksamhet, säger Sebastian Ahlström, projektledare Ekeblad Bostad.