Nyheter

Beijer Tech förvärvar Novosystems

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva 75% av aktierna i Novosystems AB, Novosystems Östergötland AB och Novosystems Småland AB.

Novosystems är verksamma inom fastighetsautomation och erbjuder energieffektiva lösningar för offentliga och privata kunder i Sverige. Genom systemintegration och samordning fokuserar företaget på helhetslösningar för inomhusmiljö, främst i kommersiella och specialfastigheter.

Bolagsgruppen omsätter cirka 50 Mkr med god lönsamhet. Novosystems kommer operativt ingå i Beijer Techs dotterbolag INUstyr, för att bilda en starkare aktör på svenska marknaden.

Beijer Techs vd Staffan Johansson kommenterar affären:

– Förvärvet av Novosystems är viktigt för Beijer Tech i vårt mål om att växa vidare inom fastighetsautomation. Bolaget är välskött och nischat med en mycket stark marknadsposition. Jag är glad över att vi genomfört detta förvärv och kan växa detta spännande område inom Beijer Tech.

Efter försäljningen av aktiemajoriteten kommer de tidigare ägarna att vara kvar som minoritetsägare och i sina operativa roller utveckla verksamheten vidare tillsammans med INU gruppen.

Novosystems styrelseordförande, Magnus Larsson:

– För oss i Novosystems känns affären som det rätta steget i vår fortsatta tillväxtresa. Vi är övertygade om att vi med Beijer Tech och INU har hittat rätt partner för att utveckla bolaget med existerande och nya kunder.

INUstyrs vd, Anders Eriksson:

– Med Novosystems som systerbolag har vi möjlighet att bredda vårt kunderbjudande ännu mer, både sett till geografisk spridning och kompetens.

Beijer Almas vd Henrik Perbeck:

– Beijer Tech fortsätter sin strategi att förvärva bolag i intressanta nischer och expanderar nu inom ett tillväxtområde.