Nyheter

Villaägarna och VA-i-tiden: ”Husägare rättslösa när avlopp döms ut”

”Fastighetsägare med enskilda VA-anläggningar utsätts för en rättslös myndighets­utövning som i slutänden kan tvinga dem från hus och hem.”

Det skriver Lars-Göran Carlsson, VA-i-tiden, och Håkan Larsson, Villaägarna i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet:

”Mark- och miljödomstolen i Växjö har i en prejudicerande dom slagit fast att en kommun måste påvisa skada för att kunna döma ut ett enskilt avlopp. Kommunen måste också göra en individuell bedömning och får inte schablonmässigt utfärda förbud. Att döma ut ett enskilt avlopp med hänsyn till ålder är inte lagligt. Kommunen måste alltså påvisa att VA-anläggningen utgör en skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö för att ett avlopp ska kunna dömas ut.”

”Trots det fattas det i dag beslut om anslutning till kommunala verksamhets­områden av kommunfullmäktige. Det sker ofta på väldigt bristfälliga beslutsunderlag av politiker som upplever besluten som politiska, trots att de i själva verket är myndighetsutövning av lagen om allmänna vattentjänster, lav. Rättssäkerhet kräver att myndighetsutövningen kan prövas av domstol, när det gäller huruvida behov av anslutning föreligger enligt lagen om allmänna vattentjänster.”

Läs hela debattinlägget här:

https://www.svd.se/husagare-rattslosa-nar-avlopp-doms-ut

Bild av Rudy and Peter Skitterians