Nyheter

MKB i Malmö stöttar lokala konstnärer under pandemin

När coronaviruset spred sig över världen och olika myndighetsrestriktioner trädde i kraft drabbades det lokala kulturlivet hårt. För att stötta konstnärer och gallerister i Malmö beslutade MKBs konstråd att köpa in ett antal mindre konstverk, så kallad lös konst.

Inköpen är menade som ett litet stöd och matchas med MKB-personalens önskemål om utsmyckning i sin arbetsmiljö. Konstverken är början på en intressant konstsamling på temat ”Hem för var och en” vilket är samma som MKBs vision.

Anna Johansson, intendent på Malmö konstmuseum och extern representant i MKBs konstråd var rådgivare kring inköpen tillsammans med Daniel Möller, strategisk projektledare inom MKBs hållbarhetsarbete.

– Daniel och jag tog på oss ansvaret att söka upp intressanta konstverk när vi förra våren nåddes av bekymrade resonemang hos våra samarbetsparter inom stadens kulturliv, säger Anna Johansson, intendent Malmö konstmuseum.

Samtliga inköp är verk av Malmökonstnärer eller från gallerier i Malmö:

Matta nr 114 av Ollio (Jonathan Josefsson) via CG Gallery.

Minnets topografi (Kringledammen), en byrålåda med minnen, av Anna Ling.

Planritning 1-4 och Tiden före Kristus, av Eva Björkstrand, via Galleri 21.

End Table, ett förvrängt bord av Fredrik Norén.

Konstrådet har 2021 även satt igång en pilotversion av ”Konst på besök” där lokala konstnärer, både amatörer och professionella, kan visa upp verk i för tillfället outhyrda lokaler. Detta behov har MKB fångat upp i samtal med Malmös fria kulturliv liksom inom ramen för Malmö stads kulturstrategi.

Bakgrund

MKBs personal fick lämna in önskemål om man var intresserad av att ha konst i sin arbetsmiljö. Tanken är att visa konsten på några av bostadsbolagets olika kontor, både i semioffentliga utrymmen (exempelvis entréer och receptioner) och i personalens kontorsmiljöer. Fler verk är på gång att köpas in under 2021.

Konstrådets huvuduppgift är att initiera uppdrag om konstnärlig gestaltning i MKBs bostadsområden samt restaurera bolagets konstsamling.

Sedan 2018 har MKBs konstråd köpt in fyra konstverk till fastigheter i Malmö. Tre installerades och invigdes 2020, det sistnämnda på listan står färdig 2022:

Shams av Samaneh Reyhani, en granitskulptur på Munkhättegatan 159 i Lindängen

Två rum och kök av Anna Brag, två skulpturer i betong och mosaik, Segevångs torg

Särimner av Emelie Sandström, en fontän i brons på Kontinentalgården,
Lektorsgatan 6 i Nydala

Moment av Kristina Matousch, ett fasadverk i metall på Hyllie boulevard

Av: Gugge Zelander