Nyheter

Wihlborgs skriver under Helsingborgs ambitiösa klimatavtal

Under en digital klimatfrukost i slutet av januari presenterade Helsingborgs stad ett klimatavtal som tagits fram med syfte att minska stadens gemensamma klimatavtryck och minska CO2-utsläppen.

Sedan tidigare har Helsingborgs stad ett lokalt klimatavtal som riktar sig till invånarna: Helsingborgarnas klimatavtal, ett invånarinitiativ som syftar till att engagera fler privatpersoner i hållbarhetsfrågan.

Men efter att Sverige skrev under Parisavtalet tog Helsingborgs stad beslutet att anta nya utmaningar och åtaganden i klimat- och energiplanen som sträcker sig från 2018 till 2024.

  – Om vi som stad ska nå de ambitiösa målen i den, så måste vi arbeta tillsammans med både näringslivet och civilsamhället. Wihlborgs har i flera år tagit stora steg för att energieffektivisera sina fastigheter och minska sin klimatpåverkan. Bolaget ser hållbarhet som en förutsättning för lönsamhet och är en viktig aktör för näringslivets långsiktiga utveckling i staden. Deras erfarenhet ger värdefull kunskap till det fortsatta samarbetet inom Helsingborgs klimatavtal, säger Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad.

Magnus Lambertsson har som regionchef på Wihlborgs i Helsingborg skrivit under avtalet:

Jag är glad att få kunna underteckna klimatavtalet för Wihlborgs räkning. Att företag, organisationer, staden och privatpersoner i Helsingborg samverkar är en förutsättning för att vi skall lyckas med klimatutmaningen.