Nyheter

Nabo: Välkommet beslut att höja hyresstödet för lokalhyresgäster

Facebook
LinkedIn
Twitter

Många bostadsrättsföreningars lokalhyresgäster har varit hårt drabbade under coronakrisen. De klart flesta har dock överlevt hittills, enligt Nabos förvaltningsdata samt undersökning bland föreningar.

Att hyresstödet nu återinförs och dessutom höjs är glädjande för många lokalhyresgäster, liksom dämpar risken för sämre ekonomi i föreningarna med avgiftshöjningar för de boende som följd, skriver Nabo i ett pressmeddelande.

Regeringens förslag om att återinföra och dessutom höja hyresstödet till lokalhyresgäster klubbades igenom idag. Det innebär att bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan få kompensation för hyresnedsättningar från januari-mars med upp till 50 procent av hyran (jämfört med 25 procent ifjol) för vissa typer av lokalhyresgäster.

Drygt 70 procent av bostadsrättsföreningarnas lokalhyresgäster driver de typer av verksamhet som drabbats hårdast av pandemin, exempelvis café, restaurang, frisör, skomakare eller småbutiker så som florister, kläder eller bageri.

− Vår förvaltningsdata och undersökning visar att bostadsrättsföreningars lokalhyresgäster överlevt coronakrisen i stort hittills. Stora summor har dock gått förlorade i uteblivna intäkter för många lokalhyresgäster och sena hyresbetalningar är ett tydligt tecken på att det är tufft. Men med det nya och höjda hyresstödet dämpas risken för såväl lokalhyresgäster som för sämre ekonomi hos föreningarna och därmed även avgiftshöjningar, säger Daniel Larsson, vd för Nabo.

Bostadsförvaltaren Nabo har analyserat sin förvaltningsdata vad gäller bostadsrättsföreningars lokalhyresgäster. Under mars-april förra året fördubblades sena hyresinbetalningar. Efter knappt ett år har de sena betalningarna totalt sett för hela perioden mars 2020-januari 2021 ökat med 57 procent jämfört med samma period föregående år.

Nabo genomförde också en undersökning i november bland bostadsrättsföreningar och hur de påverkats av coronakrisen. Drygt hälften av bostadsrättsföreningarna har någon form av lokalhyresgäster, och 70 procent av dessa är verksamheter som drabbats hårt. Var fjärde bostadsrättsförening uppgav minskade intäkter från lokalhyresgäster som en av konsekvenserna av pandemin.

Drygt två av tre föreningar hade ansökt om det första hyresstödet. Endast några få föreningar uppgav att de har lokalhyresgäster som har eller riskerar att gå i konkurs, och någon enstaka hade tom lokal som följd av detta.

− Vi kan konstatera att det var klart tuffast för lokalhyresgäster precis när corona slog till och att de sena betalningarna sedan mattats av. Det är tydligt att stödinsatserna varit viktiga och många föreningar såg till att säkra upp en del av de förlorade intäkterna genom att ansöka om hyresstödet. Det nya stödet är därför mycket välkommet, i synnerhet med risk för en tredje våg, fortsätter Daniel Larsson.