Nyheter

Modexa etablerar sig i Kungsäter

Modexa investerar nu i en andra produktions- och logistikanläggning, som tillsammans med den befintliga i Västerås, skall möta behovet hos Sveriges bostadsbolag när de ställer om till hållbara underhållsmetoder.

Två anläggningar ger regional närvaro med ökad servicegrad samt färre transporter. Placeringen är Kungsäter i Varbergs Kommun.

– Genom den nya anläggningen får vi en stark regional närvaro även på södra halvan av Sverige, nya möjligheter att utvecklas tillsammans med våra kunder samt kortare transporter, helt i linje med vårt dagliga arbete att skapa hållbarhet – på riktigt , säger Torgny Hellberg, CEO på Modexagruppen.

Anläggningen i Kungsäter kommer, förutom att skapa värde för Modexas kunder, även skapa arbetstillfällen och göra samhällsnytta i och runt kommunen.

Kungsäter har ju lång tradition av träindustri och att tillverka och leverera inredning till bostäder runt om i Sverige, vilket varit en mycket viktig parameter för Modexa.

– Vi är väldigt glada över att Modexa valt att etablera sig i Varberg och extra glada över att man valt Kungsäter. Det betyder mycket för bygden och det ger fina möjligheter till nya arbetstillfällen. Vi hälsar Modexa varmt välkomna!, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), Kommunstyrelsens ordförande, Varbergs Kommun.

– Det är med glädje jag välkomnar Modexa till Kungsäter. Varberg är en kommun med ambitioner att ta en aktiv roll i tillväxt- och näringslivsfrågor, skapa åtgärder för ökad sysselsättning i kommunen etc. Med Modexas etablering i Kungsäter är jag övertygad om att detta kommer att gynna både Modexa och Varbergs kommun , säger Martin Andersson, näringslivsdirektör i Varbergs Kommun.