Nyheter

Inför 15-minuters-staden i Göteborg efter modell från Paris

Omvandla Göteborg så det är max 15 minuter att gå eller cykla till det mesta av service och aktiviteter. Miljöpartiet vill att staden omvandlas med inspiration från Paris 15-minuters-stad.

– Paris har tagit täten i världen med att lansera  15-minuters-staden. Det kan lösa mycket av de trafikproblem som vi har. Det kan Göteborg inspireras av och hänga på. Det säger Karin Pleijel, kommunalråd och 2:e vice ordförande i trafiknämnden.

Det handlar om att tänka nytt och förändra grundförutsättningarna i staden. Istället för att hela tiden bygga nya transportlösningar för en stad som växer, så bygger man en stad där resebehovet istället minskar.

Paris har tagit täten i ett omställningsarbete, och det händer nu snabbt saker i samma riktning på många håll i Europa som Nederländerna och Storbritannien.

15-minuters-staden innebär att det mesta av vardagsbehov och rekreation finns inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd, till exempel förskola, skola, grönområde, kultur, idrott, butiker, restauranger och kurs- och föreningsverksamhet. När mycket mer av det vi behöver ofta finns på nära håll slipper vi många resor och det har flera positiva effekter.

– Med en kort promenad eller en cykeltur till mycket  i vardagen får fler göteborgare en hälsosam livsrytm med minskad stress, minskat reseberoende och ökad frihet när tid inte längre går åt till resor. Det skulle i grunden kunna förändra Göteborg. Det säger Karin Pleijel (MP).

– Göteborg har höga ambitioner att snabbt ställa om och bli fossilfritt. Då är konceptet med 15-minuters-staden ett viktigt steg. Göteborg ska vara en modern stad för människor och miljö, avslutar Karin Pleijel (MP).