Nyheter

Fastighetsägarna: ”Fel att återinföra ett misslyckat hyresrabattstöd”

Det statliga hyresrabattstödet som riksdagen idag beslutat att återinföra kommer inte heller denna gång att uppnå sitt syfte. Resurserna bör istället användas till att förlänga omställningsstödet så att det sträcker sig fram till juni 2021.

Det menar Fastighetsägarna i ett pressmeddelande och skriver vidare:

”Hyresrabattstödet är ett administrativt krångligt och långsamt system som fanns under andra kvartalet 2020 men som avvecklades då det inte fungerade särskilt väl.

Riksdagen har idag beslutat att godkänna regeringens förslag om hyresrabattstöd. Det innebär att det av både lokalhyresgäster och fastighetsägare hårt kritiserade systemet med hyresrabattstöd återinförs för första kvartal 2021. Stödet måste godkännas av EU-kommissionen innan det kan börja gälla och därefter kan en förordning med detaljbestämmelser tas fram av regeringen. Systemet väntas därför vara på plats först i mitten av mars.”

– De tre miljarder som regeringen vill avsätta till hyresstödet under första kvartalet 2021 skulle göra avsevärt mer nytta som direktstöd till krisande företag i form av förlängt omställningsstöd, som är avsett att täcka framförallt lokalhyreskostnader. Tidigare har både regeringsföreträdare och oppositionspolitiker konstaterat att hyresrabattstödet fungerat dåligt och att omställningsstödet är en bättre metod för att kompensera krisande företag för deras fasta kostnader, så som hyran, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. 

– De flesta lokalhyresgäster har redan betalat hyran för första kvartalet och färre begär hyresrabatter hos sin fastighetsägare. Det är mycket märkligt att staten inför ett stöd för första kvartalet 2021 som inte kommer vara på plats förrän tidigast mitten av mars. Det hade varit bättre att satsa pengarna där de gör största nytta, i form av direktstöd till krisande företag, avslutar Anders Holmestig.