Nyheter

Fastighetsägarna Göteborg: ”Kommunen driver upp markpriserna”

”Göteborgs stad äger en stor del av den byggbara marken i kommunen. Markinnehavet ger goda förutsättningar att styra inriktningen på bostadsbyggandet.Att ta maximalt betalt för byggrätter, utan hänsyn till vad man får för pengarna, får konsekvenser för vilken stad vi bygger för framtiden.”

Det skriver Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Göteborg i ett debattinlägg i Göteborgs Tidningen: