Nyheter

Den “Europeiska gröna given”: Effektivisering och digitalisering av byggnader avgörande

För att Europa ska kunna uppfylla sina koldioxidneutrala åtaganden och uppfylla den europeiska gröna given måste mer göras för att få nya och befintliga byggnader mer energieffektiva. Detta är huvudbudskapet i Den Europeiska gröna given – Europas plan för att bli koldioxidneutralt.

Viktiga och intressanta ämnen som diskuterades var bland annat vad den Europeiska gröna given är (the European green deal) och varför byggnader spelar en så stor roll, hur byggnader konsumerar och bevarar energi samt hur kalkylerna ser ut bakom en grönare ekonomi.

Viktiga åtgärder som behövs för bostäder

Den “Europeiska gröna given” – Europas plan för att uppnå koldioxidneutralitet fram till 2050 – kräver en fördubbling av antalet energieffektiva renoveringar i bostäder inom ramen för sin Renovation Wave-strategi. Detta skulle innebära att 35 miljoner bostäder renoverades till en högre energieffektivitetsstandard fram till 2030 – men detta lämnar fortfarande de allra flesta av Europas resterande 200 miljoner bostäder som energiineffektiva.

Smarta värme- och kylreglage är en ekonomiskt sinnad lösning eftersom en smart termostat vanligtvis kostar under 2000 kronor och kan spara in uppemot en fjärdedel av värmekostnaderna i ett hem. Smarta termostater är en del av olika landsspecifika lagar och subventionsprogram, men mer övervägande och främjande av detta behövs i den gröna given.

Elektrifiering av värme- och nätintegration

Värmepumpar är mycket mer energieffektiva än gas- eller oljepannor och kan använda förnybar energi när de går på el. De installeras redan som standard i många nya europeiska bostäder och byggnader eftersom gas fasas ut. Anslutningen av värmepumpar och luftkonditioneringssystem i kombination med intelligenta algoritmer kommer att ha stor inverkan. Smartare uppvärmning och kylning kommer att revolutionera sättet att konsumera energi och ge en värdefull källa till flexibilitet för regionala och nationella nät.

– Europa behöver en helt integrerad, sammankopplad och digitaliserad energimarknad. Efterfrågeflexibiliteten för energinätet banar väg för mer förnybar energi utan behov av reservkraftverk. Uppvärmning och luftkonditionering av byggnader är den största potentiella källan till sådan flexibilitet. Kontrollstrategier reagerar sedan på när solen skiner eller vinden blåser utan att det påverkar komforten i byggnader. Detta innebär att vi lanserar efterfrågelösningar och smidiga tariffer som gör det möjligt för kunderna att bättre utnyttja ren, billig förnybar energi, säger Christian Deilmann, grundare och produktchef på energiföretaget tado.

Ekonomisk stimulans och energioberoende för Europa

Omvandlingen av Europa till en koldioxidsnål ekonomi kommer att stimulera ekonomin och skapa miljoner jobb. Det kommer att förbättra välståndet genom renare luft och vatten och bättre hälsa. Mellan 1990 och 2018 minskade växthusgasutsläppen med 23 procent medan ekonomin växte med 61 procent.[6] Forskning från McKinsey stöder denna tes genom att föreslå att Europa kan uppnå klimatneutralitet utan nettokostnader för samhället. Genom att effektivt hantera sin energiomställning kunde Europa dessutom se en nettovinst på nästan fem miljoner jobb.[7]

bränslen med cirka 90 procent av oljan och över 60 procent av naturgasen importeras.[8] En grön giv med fokus på byggnader kommer att göra det möjligt för Europa att vara till stor del energioberoende och skaffa grönare, mer lokal och mer etisk energi hemma.

Om tado°

tado° grundades i München 2011 och är ledande inom intelligent klimatkontroll i hemmet. Med sina smarta termostater för uppvärmning och kylning fungerar tado° som din klimatassistent med färdigheter som Geofencing, Weather Adaptation, Open Window Detection, Air Comfort och mycket mer. Med cirka 200 anställda förändrar tado° hur energi nyttjas i hemmet med ökad komfort, besparingar och välbefinnande.