Nyheter

NREP investerar i teknikbolag för hållbara stadsmiljöer

Fastighetsbolaget NREP lanserar nu 2150, en satsning på att investera venture kapital i teknikbolag för att accelerera en hållbar omställning av den bebyggda miljön.

Den första investeringen sker i cleantech-bolaget CarbonCure som strävar efter att reducera koldioxidutsläppen från betongproduktion med 500 miljoner ton per år till 2030. 2150s första fond gör sin första stängning på cirka 1,3 miljarder kronor med investerare som Novo Holdings och Vaeksfonden, en del av The Green Future Fund.

Enligt Stefan Wallander, NREPs VD i Sverige, speglar 2150enlångvarig ambition hos NREP om at tdriva en grön omställning av bebyggelsen:

– Samhället kan inte åstadkomma tillräckligt låga koldioxidutsläpp utan fundamentala förändringar i hur vi utvecklar och förvaltar fastigheter. Bygg-och fastighetssektorn står för en betydande andel av utsläppen och branschen behöver bättre tekniska lösningar för att minska miljöpåverkan. Nu lanserar vi 2150 för att accelerera utvecklingen och implementationen av den typen av ny teknik.

NREP har varit tidiga med att anamma ny teknik inom fastigheter –från användningen av artificiell intelligens (AI) i stadsplanering till djupgeotermisk teknik för att åstadkomma i princip koldioxidneutral uppvärmning. Bolaget står även bakom både världens första byggnad som uppförts med 100 procent återanvänd betong, Nordens största solcellsanläggning på tak i Borås och i sommar färdigställs bolagets bostadsprojekt i Stockholmsområdet som når netto-noll energianvändning genom en teknisk lösning som kombinerar solenergi och bergvärme.

– Det finns en enorm potential i AI och annan teknik för att lösa urbana utmaningar. I arbetet med att förbättra hållbarhetsaspekten i de miljontals kvadratmeter som vi utvecklar och förvaltarställs vi ofta inför utmaningar som hade kunnat lösas med bättre teknik. Genom 2150 uppstår en naturlig brygga mellan investeringar i teknik och fastighetsbranschen där vi tillsammans kan bädda för nya lösningar som är skalbara i urbana miljöer, fortsätter Stefan Wallander.

Investeringsstrategin för 2150 fokuserar på större utmaningar som skär igenom alla delar av den bebyggda miljön. Från hur städer planeras, byggs och underhålls till hur människor lever, arbetar och får omsorg.

Mikkel Bülow-Lehnsby, NREPs styrelseordförande och 2150s grundande partner,utvecklar:

– Vi letar efter skalbara innovationer såsom nya material som kan användas i konstruktion eller ‘deep tech’ som kan öka effektivitet och minimera svinn. En viktig aspekt är att vi endast kommer att investera där hållbarhetsinverkan kan mätas.

2150s första fond kommer sträva efter att bygga en portfölj med omkring 20 bolag, alla med potential att bli en så kallad ’gigacorn’ –ett kommersiellt framgångsrikt bolag med potential att minska gigaton koldioxidutsläpp.

Det första bolaget som 2150 investerar i är CarbonCure Technologies, ett cleantech-bolag med en teknik som blandar i återvunnen koldioxid in i ny betong.

En kemisk reaktion leder till att den injicerade koldioxiden bildar en mineral i nanostorlek som gör betongen starkare och därmed även minskar behovet av betongmängd.

Betong står för åtta procent av de globala koldioxidutsläppen och CarbonCure har med sin teknik siktet inställt på att minska utsläppen med 500 miljoner ton till 2030, motsvarande att årligen få bort 100 miljoner bilar från vägarna.

Bolagets teknik används i dagsläget av närmare 300 betongproducenter i Nordamerika. Med backning från 2150 och andra investerare som Amazons Climate Pledge Fund, Bill Gates-ledda Breakthrough Energy Ventures och Microsoft Climate Innovation Fund kan CarbonCure nu accelerera en global expansion.