Nyheter

Fastighetsägarna: ”Nedstängningsförordning måste följas av nedstängningsstöd!”

”Regeringens förslag till nedstängningsförordning, som reglerar hur en eventuell nedstängning av samhället ska gå till, behöver kompletteras med ett beslut om hur företag som drabbas av en nedstängning ska kompenseras ekonomiskt”.

Det skriver Fastighetsägarnas i ett remissvar.

Enligt pandemilagen har regeringen rätt att vid behov stänga ner stora delar av samhället. Nu har regeringen har tagit fram ett förslag till förordning till hur en eventuell nedstängning ska gå till.

Förslaget har skickats på remiss och Fastighetsägarna har idag lämnat sitt remissvar.

Regeringen vill kunna stänga butiker, restauranger och service som inte ligger i gallerior

Sedan tidigare finns en förordning som ger regeringen möjlighet att vid behov stänga ner gallerior och varuhus. Nu vill regeringen utöka möjligheten att kunna stänga ner ytterligare verksamheter.

Därför lägger regeringen ett förslag om att det ska vara möjligt att, vid behov, stänga ner butiker, frisörer och restauranger – det vill säga oavsett om de är belägna i en galleria eller inte. Det finns i dagsläget inget beslut om att faktiskt stänga ner samhället men regeringen vill vara förberedd om smittskyddsläget skulle förvärras.

I förslaget anges vilka butiker, restauranger och serviceinrättningar som ska stängas ner och vilka som får hålla fortsatt öppet, oavsett om verksamheten finns i en galleria eller en separat lokal. Fastighetsägarna har lämnat ett remissyttrande.

Fastighetsägarna anser att nedstängningsstöd måste komma på plats

– Vi förstår att regeringen förbereder sig för att kunna vidta ytterligare åtgärder om smittspridningen skulle öka. Samtidigt är det viktigt att betona att en nedstängning av hela eller delar av samhället är en mycket långtgående åtgärd. Det får bara vara det sista alternativet staten tar till när andra mindre ingripande åtgärder använts och inte gett effekt. Ytterligare begränsningar skulle slå hårt mot såväl företag som samhällsekonomin, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Om regeringen eller en myndighet begränsar eller stänger ner butiker, restauranger, frisörer med mera måste såväl lokalhyresgäster som fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar som drabbas ha en rätt till ekonomisk kompensation. Den tillfälliga pandemilagen har funnits på plats sedan början av januari men fortfarande har regeringen inte gett något slutligt besked om ersättning till de som drabbas av en eventuell nedstängning. Regeringen behöver därför omgående få en förordning om ersättning vid nedstängning på plats, säger Anders Holmestig.

– Det behöver tydliggöras vilka verksamheter som är samhällsviktiga och som får vara fortsatt öppna vid en eventuell nedstängning. Detta kan till exempel göras genom SNI-koder eller på annat sätt som fastighetsägaren eller verksamhetshavaren enkelt kan kontrollera för att undvika att göra fel, säger Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.

– Det är viktigt att bygg- och entreprenadprojekt kan fortgå utan störningar. Det är bra att byggvaruhus förslås vara fortsatt öppna för näringsidkare så att hantverkare har tillgång till material som behövs i deras arbete. Detta behöver emellertid utvidgas så att alla typer av butiker som bedriver försäljning till näringsidkare undantas. Även försäljning av till exempel tekniska komponenter, städ-, hygien- och kontorsutrustning behöver vara öppen för att säkerställa att viktig service kan utföras, säger Marie Öhrström.