Nyheter

Svensk Avloppsrening och Eloy stärker samarbetet

Under ett flertal år har Svensk Avloppsrening sålt och marknadsfört Eloy Waters produkter i Sverige med gott resultat och är i en starkt växande fas.

Som ett led i den fortsatta utvecklingen har nu båda parter valt att ta nästa steg i samarbetet genom att teckna ett 10-årigt samarbetsavtal. Ett resultat av det är att arbeta tillsammans under ett namn;  Eloy – Svensk Avloppsrening.

– Alla varaktiga affärer är byggda på vänskap. Jag är stolt över integrationen av Svensk Avloppsrening i Eloys familj som officiell och exklusiv återförsäljare. Att stärka banden mellan våra två bolag är ett viktigt steg mot stora framgångar på den svenska marknaden. Eloy och Eloy – Svensk Avloppsrening delar en stark passion för att värna om miljön och de globala vattenresurserna genom att erbjuda hållbara lösningar, säger Olivier Eloy, VD Eloy Water.

– Ett närmare samarbete med Eloy ger oss ytterligare möjligheter att förbättra våra tjänster och det arbete vi gör. Lägg där till att en av Europas största aktörer väljer att förstärka sin närvaro i Sverige, vilket skapar trygghet och kraft inför framtiden för alla, från den enskilde husägaren till fastighetsägare med större behov. Eloy innehar redan idag en stor produktportfölj men nya innovativa lösningar är på gång, allt för att främja miljön och framtida mål, säger Lars Rundh, VD Svensk Avloppsrening.