Nyheter

Familjebostäder ökar solcellsytan med 50 procent

Idag har omkring 25 av Familjebostäders fastigheter solceller, som täcker en yta på 6 000 kvadratmeter. Fram till 2023 ökar man till 9 000 kvadratmeter solceller, som beräknas generera drygt 1 000 000 kWh solel varje år.

– Vi satsar stort på förnybar energi och utökar solcellersytan med femtio procent på några år. Det är en viktig del i vårt mål att bli klimatneutrala, säger miljöchef Helena Ulfsparre.

När Familjebostäder bygger nya hus planerar man för att minst 20 procent av fastighetens elbehov ska komma från solceller. När solen lyser som mest och solcellerna producerar mycket solel uppstår ibland ett överskott som säljs till elnätet.

Målet är att kunna lagra solel och använda överskottet direkt i fastigheterna. I Familjebostäders nybyggda fastigheter i Årsta och Svedmyra har man testat att använda batterilagring.

– Med batterilager kan vi halvera solelöverskottet så att mer solel går tillbaka till fastigheten. För att det ska vara en effektiv och lönsam lösning för oss behöver batterierna bli mer driftsäkra och investeringen halveras,  fortsätter Helena Ulfsparre.

Förutom att lagra solenergi kan batterilager användas till att kapa effekttoppar i elnätet. Batteriet fördelar elförbrukningen jämnt under dygnet. Det innebär att en större del av den lagrade solenergin kan användas istället för att köpa el från elnätet. Metoden testades i Årsta och Svedmyra med gott resultat.

– Att kapa effekttoppar med hjälp av batterilager var den mest lönsamma lösningen, men vi tittar också på fler sätt att sänka energianvändningen i våra fastigheter. Nu utvecklar vi metoder för att återvinna värme från varmvatten och styra energi och effekt genom AI och ny teknik, avslutar Helena Ulfsparre.

Bild av Samuel Faber