Nyheter

Nominera till Träskyddspriset 2021

Nu startar processen för att dela ut Träskyddspriset 2021, och det är nu öppet för nomineringar från kommuner, organisationer, företag och allmänhet. Nomineringstiden går ut den 16 mars.

Lorents Burman, stolt kommunalråd i Skellefteå, i samband med att kommunen utsågs som vinnare i Träskyddspriset 2020.

Under 2020 delades Träskyddspriset ut för första gången.

Vinnaren Skellefteå kommun erhöll god uppmärksamhet. Svenska Träskyddsföreningens initiativ att lyfta fram hållbara utemiljöer i trä i våra stadsmiljöer mötte också stor uppskattning.

– Vi vill lyfta fram kreativa och hållbara utemiljöer i trä runt om i Sverige, säger Svenska Träskyddsföreningens VD Fredrik Westin.

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Därför har föreningen beslutat att inrätta ett årligt pris, med start från i år, Träskyddspriset 2020. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

God arkitektur och funktion – stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta

Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper används på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll

Hållbarhet och miljö med ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val

Träskyddskunskap framträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid

Aktualitet, nyskapande och inspirerande goda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme