Nyheter

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden

Nu ser vi en fortsatt uppgång när det gäller prisförväntningarna i Erik Olsson Bostadsindex, EOBi, trots de negativa utsikterna för ekonomin som pandemin medför, skriver Erik Olsson Fastighetsförmedling i nedanstående analys av nuläget på bomarknaden:

”Erik Olsson Bostadsindex visar att ändå högre prisförväntningar är en bidragande orsak till den starka bostadsmarknaden. EOBi har ökat till den högsta nivån sedan våren 2015.

Ökningen sedan i våras är enorm.

Visningsbesökarna planerar sina köp baserat på en ovanligt låg ränta. En förväntan om att pandemin håller nere räntorna under lång tid framöver och hopp om framgångsrika vaccinationer skapar stark tillförsikt på bostadsmarknaden. Erik Olsson Bostadsindex, EOBi, visar att visningsbesökarnas förväntningar på bostadspriserna har ökat markant.

Nettot (de som tror på prisökning minus de som tror på sänkning) har ökat med 8 enheter till ovanligt höga 57%. Ökningen beror främst på att fler (63% mot 54% i november) tror på prisuppgångar.

Bara 6% räknar med prisnedgångar trots att vi är mitt i en pandemi. En stor majoritet på 93% räknar med prisförändringar upp eller ner på maximalt 10%. Nettot på 57 är historiskt högt.

Man får gå tillbaka ända till februari 2017 för att hitta lika höga prisförväntningar i EOBi, trots att bostadspriserna redan är högre än någonsin samtidigt som de ekonomiska utsikterna är dystra.

De låga bolåneräntorna vi har nu är en mycket viktig faktor. De gynnar alla på bostadsmarknaden, medan arbetslösheten fortfarande främst har drabbat grupper som ändå inte står för så mycket köpkraft på bostadsmarknaden.

EOBi visar att visningsbesökarna kalkylerar med rörlig bolåneränta på bara 1,99%. Det är en lika låg nivå som förra kvartalet, som var första gången ända sedan starten av EOBi hösten 2010 som kalkylräntan var under 2%.

Det är en halvering jämfört med augusti 2019.

De verkliga bolåneräntorna är nästan de samma som då, så det är krockkudden i form av marginalen mot verklig ränta som har minskat. Nuvarande marginal på 0,7% över snitträntan hos Söderberg & Partners Bolån på 1,3% är historiskt låg.

Den sänkta kalkylräntan är ett tecken på att man räknar med att pandemin ger låga bolåneräntor under lång tid. Med tanke på räntekänsligheten som den låga kalkylräntan skapar är det skönt att EOBi visar att visningsbesökarna planerar sina bostadsköp med lägre belåningsgrad.

Det ökar bostadsmarknadens stabilitet och motståndskraft.

Ändå är det bara 18% som räknar med att ha en belåningsgrad på maximalt 50%. Det är en ökning, men fortfarande jämförelsevis lågt. Det betyder att över 80% av köparna påverkas av minst en del av amorteringskravet när den tillfälliga dispensen upphör.

Mycket tyder på att många inte är beredda på det. Samtidigt lär det komma krav på åtgärder för att dämpa bostadslånen när Coronan är avklarad eftersom bostadslånen är högre nu än för några år sedan när de stora lånen sågs som en risk mot ekonomin.

Under tiden ökar stödåtgärderna hushållens och bostadsmarknadens räntekänslighet ytterligare. Samtidigt kan det bli svårt att återinföra amorteringskraven utan att skapa oro på marknaden. Återigen får man vara försiktig så att man inte genomför åtgärder som orsaker just den effekt man vill undvika.

Det vore bra om bostadsmarknaden konsolideras på prisnivån vi har nu ett tag så den utgör en stabiliserande effekt på resten av ekonomin.

I Stockholm är marknaden stark.

Vi har många visningsbesökare och intensiva budgivningar. Våra säljare får höga försäljningspriser. Efterfrågan är fortfarande större än normalt för villor och större lägenheter från tre rum och uppåt. Andra tidigarelägger köp av liten bostad till barnen för att ha som arbetsplats nu. Tillförsikten är fortfarande stark. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen har ökat till 27%.

I Göteborg råder ”säljarens marknad” sedan utbudet har sjunkit kraftigt, även om det fortfarande är lite högre än samma tid förra året.

Eftersom vi möter fortsatt hög efterfrågan gör det låga utbudet att vi säljer en mycket större del av bostäderna redan innan de når Hemnet och den publika marknaden. Fler hör av sig till oss för att de vill vara med i vårt spekulantregister. Nu kommer utbudet att öka efter sportlovet vecka 7 för att ta ordentlig fart efter Påsk. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen har legat på enormt höga 40 – 50% de senaste veckorna.

I Malmöområdet började året i ett lite lugnare tempo än tidigare.

Sedan ett par tre veckor har tempot dock ökat. Nu säljer vi många bostäder, och till höga priser. Utbudet är det lägsta på 10 år medan efterfrågan är hög. Det hjälper oss att få många visningsbesökare, intensiva budgivningar och höga försäljningspriser. I Skåne har andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen ökat till runt 20%.”