Nyheter

BostadsPortal: ”Corona förändrade efterfrågan på större hyreslägenheter”

Det är ingen tvekan om att 2020 var ett omtumlande år för alla, inte minst för bostadssökande och uthyrare. Förändringarna i efterfrågan på hyresbostäder skedde i samband med pandemin i början av året, men sedan visade sig en uppgång för hyresbostäder inför höstterminen med nästan 10% fler bostadssökande på BostadsPortal i Q3 än i Q2. 

– I Q3 såg vi även att antalet bevakningar över större hyreslägenheter ökade avsevärt runt om i landet. Och det kan förklaras med att fler spenderar mer tid hemma och helt enkelt behöver mer utrymme, säger Anders Hyldborg, BostadsPortals VD.

När de flesta blev tvungna att arbeta eller plugga hemifrån och därmed begränsades till aktiviteter som kunde utövas inomhus ökade även behovet av större ytor.

Det kan förklara varför större hyreslägenheter blivit mer eftertraktade i sista halvan av året än den första. Även om det är en tydlig trend i över hela landet sökte samtidigt många fler både treor och fyror i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Utvecklingen av efterfrågan på hyresbostäder fortsätter in i det nya året. Redan i januari 2021 hade det ökat i antalet av bostadssökande med nästan 20% mer än samma månad i fjol.

Vi på BostadsPortal följer spänt denna utveckling för att se om det ökade behovet av större boenden håller i sig, eller om andra trender visar sig under det första kvartalet, säger Anders Hyldborg.