Nyheter

Upphandling av garageportar har vunnits av Garageportexperten Sverige AB

Sveriges kommunala bostadsbolags inköpsorganisation HBV lät i slutet av januari meddela att upphandlingen avseende garageportar med montage har vunnits av Garageportexperten Sverige AB.

Avtalet löper över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare maximalt två år.

Garageportexperten har även tidigare innehaft samma avtal och har under många år varit rankad etta i den offentliga upphandling som avtalet utgör. Avtalet motsvarar en årlig försäljning på 10-15 Mkr och är det enskilt största avtalet på garageportar bland Sveriges olika bostadsbolag.

– Vi är glada över att återigen få förtroendet att leverera garageportar med montage till de kommunala bostadsbolagen. Vi har innehaft avtalet under många år och att det fortsätter är ett kvitto på ett bra samarbete och att vi med vår storlek utgör den bästa och mest kostnadseffektiva samarbetspartnern för våra kommunala bolag, säger Mikael Holmstrand VD Garageportexperten.

– Många av de portar som återfinns i ramen för avtalet sitter i radgarage placerade som det första som möter områdets boende. En typ av entré som sätter tonen för hela bostadsområdet och dess attraktivitet. Vi ser fram mot att under de kommande åren, genom underhåll och nyinstallationer, vara del i att höja både garagens säkerhet och funktion samt intrycket av bostadsområdena inom ramen för det nya avtalet, säger Roger Sigrén, ansvarig för nationella avtal på Garageportexperten.

Garageportexperten är marknadsledande i Sverige inom garageportar och finns liksom HBV.s medlemmar över hela landet. Installationen av garageportar sker alltid genom den lokala Garageportexperten vilket ökar tillgängligheten för de kommunala bostadsbolagen vid portbyte och service, vilket också är ett krav för att få möjlighet att teckna detta avtal.