Nyheter

Kommunala bostads- och energibolag väljer kravhantering från Visma

SKL Kommentus, som erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom inköp och HR och ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), väljer Visma Financial Solutions för sina inkasso- och påminnelsetjänster för kommunala bostads- och energibolag.

– Detta avtal visar att vi är den självklara partnern när det gäller ansvarsfull och hållbar kravhantering även för bostads- och energibolag, säger Magnus Månsson, vd på Visma Financial Solutions.

SKL Kommentus och Visma Financial Solutions har ingått ett nytt avtal för inkasso- och påminnelsetjänster, vilket innebär att Visma blir leverantör för fordringshantering inom kommunala energi- och bostadsbolag. Visma är, sedan tidigare, även vald partner för övrig verksamhet inom kommuner och regioner. Det nya avtalet löper på två år.

SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en majoritet av landets alla kommuner. SKL Kommentus erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom offentliga inköp och HR. Målet med verksamheten är att underlätta vardagen inom offentlig sektor samt frigöra resurser till välfärden och bidra till ett mer hållbart samhälle.

– Vi lever som bekant också för att förenkla och effektivisera affärsprocesser och därför är vi väldigt glada och stolta över att SKL Kommentus har valt Visma Financial Solutions som leverantör. Genom detta nya avtal har vi dessutom en möjlighet att, tillsammans med våra uppdragsgivare, aktivt jobba för att motverka överskuldsättningen i samhället vilket är mer relevant än någonsin. Avtalet ligger verkligen helt rätt i tiden med stort fokus på tillgänglighet och effektiva onlinelösningar för gäldenärerna, säger Magnus Månsson.