Nyheter

Fastighetsägarna: ”Nedstängningsstöd måste komma på plats nu!”

Den tillfälliga pandemilagen som ger regeringen möjligheter att stänga verksamheter har funnits på plats sedan början av januari men fortfarande saknas besked om hur verksamheter ska ersättas. Nu behöver förordningen om nedstängningsstöd komma på plats omgående.

Det skriver Fastighetsägarna i ett pressmeddelande med anledning av regeringens senaste besked.

Regeringen meddelade idag att de förbereder möjligheten att med kort varsel vid behov kunna stänga ned ytterligare verksamheter med stöd av den tillfälliga pandemilagen. Sedan tidigare finns en möjlighet för regeringen att tillfälligt stänga ner köpcentrum och varuhus, men det har hittills inte behövt tags i bruk.

Nu vill regeringen utvidga denna möjlighet till att omfatta alla typer av butiker, gym och andra serviceinrättningarna, oavsett om de finns i köpcentrum eller inte. De nya reglerna föreslås träda ikraft 11 mars 2021.

– Vi förstår att regeringen förbereder sig för att kunna vidta ytterligare åtgärder om smittspridningen skulle öka. Samtidigt är det viktigt att betona att en nedstängning av hela eller delar av samhället är en mycket långtgående åtgärd. Det får bara vara det sista alternativet staten tar till när andra mindre ingripande åtgärder använts och inte gett effekt. Ytterligare begränsningar skulle slå hårt mot såväl företag som samhällsekonomin, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Förslaget till ny förordning ger regeringen långtgående möjligheter att stänga i stort sett alla typer av lokaler för handel, service, gym och sport. Detta innebär att i stort sett hela fastighetsbranschen med affärslokaler kommer att påverkas vid en eventuell nedstängning.

– Om regeringen eller en myndighet begränsar eller stänger ner butiker, restauranger, frisörer med mera måste såväl lokalhyresgäster som fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar som drabbas ha en rätt till ekonomisk kompensation. Den tillfälliga pandemilagen har funnits på plats sedan början av januari men fortfarande har regeringen inte gett något slutligt besked om ersättning till de som drabbas av en eventuell nedstängning. Regeringen behöver därför omgående få en förordning om ersättning vid nedstängning på plats, säger Anders Holmestig.