Nyheter

Solceller bland nyheterna i Arkitektens handbok

Mängden solenergi som når jordens yta under en timme motsvarar på ett ungefär den totala energiförbrukningen på jorden under ett år. I det ljuset framstår andra energikällor som onödiga.

Arkitektens handbok 2021 beskriver hur arkitekter tidigt kan planera för solcellsanläggningar. Boken är ett praktiskt hjälpmedel till arkitekter, ingenjörer och andra i byggbranschen.

Arkitektens handbok ges ut av Studentlitteratur sedan 2008 och årets upplaga är den trettonde i ordningen. Stegvis har den utökats, förfinats och fångat upp förändringar i regelverk och omvärld.

– Boken samlar det mesta man behöver veta som arkitekt. I årets upplaga har vi bland annat med ändringar i bygglagen, ett avsnitt om avlopp och en sida om dörrslagning, säger Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA och en av de fyra författarna.

Lyfter aktuella frågor i branschen

Solceller är en viktig energikälla i ett hållbart samhälle och en av nyheterna i Arkitektens handbok 2021. Givet tillgången på solenergi är solceller något vi kommer att se mer av.

– När vi ska bli fossilfria är det nödvändigt att utveckla sol och vind som energikällor. Om solcellerna är med tidigt i planeringen, som en designförutsättning, kan det bli riktigt bra. Till och med förnya arkitekturen, säger Anders Bodin.

Den nya upplagan innehåller även beskrivningar av den ytsnåla spartrappan och en sida har tillägnats dörrslagning, som inte bara utgör en praktisk fråga utan handlar om hur vi upplever arkitekturen i rummet.

– Arkitektens handbok är tänkt för arkitekter men innehåller mycket som är nyttigt, kanske nödvändigt, att veta om man är ny i en byggnadsnämnd, skyddsombud eller hemmasnickare. Den är relevant för alla som i någon form kommer i kontakt med byggande, säger Anders Bodin.

Årets upplaga är skriven och illustrerad av arkitekterna SAR/MSA Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing och Sven Nyström.