Nyheter

Ny studie om 55-plussares behov för ett hälsosamt åldrande i bostaden

Forskare vid Lunds universitet vill få ökad kunskap om hur möjligheten till ett aktivt och hälsosamt åldrande i bostaden ser ut hos 55-plussare, oavsett om de väljer att bo kvar eller flytta till en ny bostad. Riksbyggen hjälper till med rekryteringen av deltagare.

Den kommande enkät- och intervjustudien ingår i projektet RELOC-AGE och genomförs av forskare vid forskningscentrumet CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) vid Lunds universitet. Personer som är 55 år eller äldre och som är med i Riksbyggen Förtur eller står i bostadskö hos Karlshamnsbostäder kommer att bli tillfrågade om att delta i studien, oavsett nuvarande bostadsform. Studien startar i mars 2021 och deltagarna följs under två år framåt.

– Jag tycker att vi har god kunskap om hur vi utformar bostäder så att de är tillgängliga, välplanerade och med närhet till butiker, service och kommunikationer. Vi hoppas att studien ska ge svar på vilka andra värden som efterfrågas. För oss är det viktigt att erbjuda bostäder som ger ett bra liv för en ny fas i livet, säger Anders Ihse, affärsutvecklare på Riksbyggen.

Deltagarna kommer att besvara webbenkäter och ett urval blir kontaktade för uppföljande intervjuer på telefon. Frågorna kommer att handla om bostaden, hälsa och möjligheten till ett aktivt åldrande.

– Vi vill studera hur möjligheten till ett aktivt och hälsosamt åldrande påverkas över tid, beroende på om deltagarna väljer att bo kvar i sin bostad eller flytta under tiden som studien pågår. Det är viktigt att få en större förståelse för hur bostaden påverkar hälsan under den senare delen av livet. Kunskapen kan bidra till ett hälsosamt åldrande, säger Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Kunskapen från studien kan användas för att utveckla en bostadspolitik som hjälper människor att åldras på ett hälsosamt sätt i sin bostad.

– Genom att engagera sig i studien kan man vara med och påverka. Det är ett sätt att göra sin röst hörd, säger Anders Ihse på Riksbyggen.