Nyheter

Ny undersökning: Över en miljon svenska hushåll lider av förvaringsbrist

Trångboddhet är ett växande problem i de svenska storstäderna och nu börjar även förvaringsbristen för lägenhetsinnehavare runt om i landet bli tydlig. Nästan varannan svensk som bor i lägenhet lider av förvaringsbrist och lika många har överfulla förråd.

Detta enligt en ny undersökning från förvaringstjänsten Vinden. Undersökningen visar också att digitaliseringstrenden börjat ta fart inom förvaringsbranschen.

Hela 44 procent av svenskarna som bor i lägenhet säger sig ha ont om förvaringsutrymmen och lika många uppger att de har proppfulla förråd. Det betyder att över en miljon svenska hushåll lider av förvaringsbrist. Som en följd av de överfulla förråden undviker nästan var tredje svensk (32 procent) att magasinera saker i sitt hushåll, med anledning av att de helt enkelt inte orkar.

– Det är trist att se att så många svenskar har ont om förvaringsutrymme och att onödiga saker i hushållet blir stående i brist på förvaring, speciellt med tanke på att trångboddheten ökar i många storstäder – den ytan borde förvaltas betydligt bättre. Resultatet är däremot inte förvånade då vi sett en ökad efterfrågan av våra tjänster under året, från både privatpersoner men också fastighetsägare som vill få bukt på förvaringsproblemet, säger Vindens grundare och VD Sebastian Wiberg.

Undersökningen visar även att digitaliseringstrenden nu nått förvaringsbranschen på allvar. Nästan var tredje svensk (27 procent) kan tänka sig en mer digitaliserad förvaring*. Bland de yngre åldrarna är det betydligt fler som är öppna för en digital förvaringslösning och i åldersgruppen 18–29 var hela 47 procent positivt inställda.

– Att samla och hålla koll på vardagliga hushållssysslor i mobilen har blivit en självklar del i många svenskars vardag. Behovet av en smart, smidig och digitaliserad förvaringslösning ökar kraftigt och det känns därför riktigt spännande att vara med och driva digitaliseringen av branschen, avslutar Sebastian Wiberg.

Slutligen ställdes frågan vem som är sämst på förvaring, här visade det sig att svenskarna har god självinsikt och hela 39 procent ansåg att de själva är sämst på förvaring. På andra plats landade maken/makan på 9 procent.