Nyheter

Skafte Pipesystems har blivit BRUGG Sweden

BRUGG Pipes ser en positiv utveckling i Sverige och har därför beslutat att intensifiera sin närvaro på den svenska marknaden. Brugg Pipes förvärvade Skafte Pipesystems AB i anslutning till årsskiftet 2020/2021.

Namnet på det av BRUGG Pipes helägda svenska bolaget är BRUGG Sweden AB. Med cdetta förvärv knyts man närmare till BRUGG Pipes organisationer och resurser i Schweiz och Tyskland.

BRUGG Pipes är världsledande när det gäller kundanpassade fasta och flexibla rörsystem med verksamhet i 60 länder.

BRUGGPipes har ett fokus på applikationer där de tekniska kraven och kundens förväntningar är högre än vad traditionella rörsystem kan erbjuda.

Applikationer där det ställs särskilda krav på:

Säkerhet-inre-och yttre miljö, arbetsmiljö

En flexibeloch enkel installation

En minimerad installationstid

BRUGGPipes produkter återfinns inom en rad olika segment:

Värmesystem, fjärrvärmesystem, ång-och kondensatsystem

Kylvattensystem, fjärrkylsystem

Processystem, rörledningar för giftiga-, brandfarliga vätskor och gaser samt kondenserade gaser

Bränslesystem, rörledningar för brandfarliga vätskor och gaser

Processutrustning, värmeväxlarrör i tankar för värme och kyla