Nyheter

Snöröjning på autopilot

Snö och väder påverkar oss alla men för fastighetsägare är det ett extra besvärligt då de måste säkra upp att snöröjning utförs.

Nu finns det ett enklare och bättre sätt: Estate Logs snöröjningsmodul.

Genom kameror och Estate Logs AI-drivna modell övervakas utvalda ytor och mängden snö beräknas. När snödjupet går över ett specifikt gränsvärde skickas arbetsorder till en entreprenör att röja.

När snön väl är bortforslad blir uppgiften klarmarkerad och fastighetsägaren har på ett automatiskt och kostnadseffektivt fullföljt sina åtaganden.

För fastighetsägare innebär snöröjningsmodulen ett flertal stora fördelar:

Du kan alltid vara säker på att snö och behov av röjning uppmärksammas och du kan se att den blivit gjord. Detta sker automatiskt utan att du eller någon i din organisation behöver agera

Du säkerställer att snöröjning inte sker i onödan, vilket ger både miljömässiga och ekonomiska besparingar

Du kan avläsa status i Estate Logs app och den riktigt nyfikna kan se hur det faktiskt ser ut på parkeringen, entrén eller uppfarten.

Även för entreprenören innebär snöröjningsmodulen fördelar i och med en tydlighet i var och när ett behov uppstår. Område, karta och eventuella särskilda instruktioner skickas direkt till den som utför arbetet.