Nyheter

Iver vinnare i Specialfastigheters IT-driftupphandling

Iver är vinnare i Specialfastigheters upphandling av IT-drifttjänster. Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter.

Iver är vinnare av Specialfastigheters upphandling av IT-drifttjänster. Leveransen omfattar drift av Specialfastigheters IT-infrastruktur och IT-arbetsplats med ett fokus på informationssäkerhet.

– Vi har mångårig erfarenhet av att designa och leverera tjänster till kunder med höga krav på informationssäkerhet och det känns bra att vi nu vinner ytterligare en kund inom detta segment. Specialfastigheters verksamhet omfattas av såväl höga krav på informationssäkerhet som proaktivitet vilket har återspeglats tydligt i upphandlingen. Vi är självklart mycket stolta över att få förtroendet att leverera våra tjänster till en kritisk verksamhet och ser fram emot att göra dem till en nöjd och mångårig kund, säger Magnus Blom, affärsområdeschef för affärsområdet Informations- och cybersäkerhet på Iver.