Nyheter

Modexa tillsätter affärsdirektör

Som ett naturligt led i Modexas utvecklingsresa mot strategiskt partnerskap för hållbart inre lägenhetsunderhåll har man anställt Stefan Svensson som Affärsdirektör (CBO).

Hundratusentals svenska lägenheter har ett akut renoveringsbehov. Samtidigt står kunderna inför en omställning till ett mer hållbart sätt att förvalta sitt lägenhetsbestånd. En övergång till strategier där hållbarhetens alla tre dimensioner behöver ingå och samverka; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

I rollen som CBO/Affärsdirektör, kommer Stefan att ingå i Modexagruppens högsta ledning och ansvara för nya strategiska affärer som ska stötta våra kunder i deras strategier för lägenhetsunderhåll, helhetslösningar som bygger på det vi benämner Stegvis renovering.

Med fokus på och balans i alla tre hållbarhetsdimensionerna; ekologiskt, socialt och ekonomiskt kan vi skapa ytterligare positiva värden och samhällsnytta.

Stefan har tidigare arbetat i ledande roller inom det börsnoterade badinredningsbolaget Svedbergs och senast som VD för Svedbergs Projekt AB.

– Stefan har en bred affärsmässig och strategisk bakgrund vilket passar bra in i vår nya positionering. Att Stefan dessutom har stor kunskap och lång erfarenhet av vår bransch gör honom perfekt för att leda vår utveckling emot fler kunskapsrelaterade affärer med hela Modexagruppens erbjudande, säger Torgny Hellberg, CEO i Modexagruppen.