Nyheter

SGBC: Ökad efterfrågan på gröna certifieringssystem och gröna investeringar

Sweden Green Building Council såg under 2020 ett tydligt ökat intresse för hållbarhetscertifieringar och gröna investeringar.

Organisationen fick 40 nya medlemmar och mötte snabbt de nya behoven under pandemin genom att erbjuda alla sina utbildningar digitalt. Två nya certifieringssystem introducerades under året och äldreboendet Rosengård på Åland blev det första projektet utomlands att erhålla en certifiering från SGBC.

Vi ser glädjande nog att intresset för hållbarhetsfrågor och gröna certifieringar inom samhällsbyggnadssektorn ökar, trots det pressade läget som pandemin fört med sig. Idag är hållbarhetsarbete inte någonting som görs på sidan av, utan är en del av helheten. Att arbeta hållbart är att riskminimera, säger Lotta Werner Flyborg, vd på SGBC.

Övriga nyheter under 2020 var en manualuppdatering för Miljöbyggnad 3.1 och två helt nya certifieringssystem:

– Miljöbyggnad iDrift, ett certifieringssystem som skapar miljö- och klimatnytta genom åtgärder och certifiering av det befintliga fastighetsbeståndet. 90 procent av Sveriges befintliga byggnader kommer att stå kvar år 2050 och för att vi som land ska klara klimatmålen måste de renoveras och hållbarhetsanpassas.

– NollCO2, en certifiering för byggnader med nettonoll klimatpåverkan. NollCO2 ställer krav på att byggnadens växthusgasutsläpp är reducerade, vilket innebär uppsatta gränsvärden för växthusgasutsläpp från byggdelsproduktion och byggprocesser samt en gräns för byggnadens energianvändning. Byggnadens kvarvarande klimatpåverkan ska även vara balanserad med klimatåtgärder till en nettonoll klimatpåverkan för att certifieringen ska erhållas.

SGBC har för första gången certifierat en byggnad utanför Sverige. Äldreboendet Rosengård i Mariehamn på Åland certifierades i november 2020 med Miljöbyggnad 3.0 i nivå brons. Certifieringen definierar krav enligt 15 olika indikatorer som avgör vilka egenskaper den färdiga byggnaden ska ha med fokus på energianvändning, innemiljö och sunda material.

– Rosengård är extra speciellt då det är första gången vi på Sweden Green Building Council certifierar ett projekt med Miljöbyggnad 3.0 utomlands. Äldreboendets nya tillbyggnad och utformning tar hänsyn till boendemiljö, ljus och hållbarhet på ett fantastiskt sätt,  avslutarLotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council.