Nyheter

Så ska Landvetter Södra bli hållbar

Facebook
LinkedIn
Twitter

Landvetter Södra Utveckling ABs styrelse antog igår en hållbarhetsstrategi för stadsutvecklingen av Landvetter Södra – den nya hållbara staden.

Förenta Nationernas globala mål och Härryda kommuns strategi för Agenda 2030 ligger till grund för kommande arbete med hållbar stadsutveckling.

– Under 2021 kommer vi att påbörja det förberedande planarbetet för etapp ett som omfattar cirka 4 000 bostäder, med start i anslutning till befintlig bebyggelse i Landvetter samhälle. Parallellt med pågående arbete med den fördjupade översiktsplanen och utredningar kommer vi tillsammans med bolagen i konsortiet att konkretisera hållbarhetsstrategin och ta fram en aktivitetsplan och mål för första etappen, säger Maria Ådahl.

– Hållbarhet tillsammans med innovation är högst prioriterat i vårt arbete med Landvetter Södra. Strategin täcker in alla delar såsom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Varje område kräver ett noggrant planerings- och analysarbete för att vi ska skapa en så bra miljö som det bara går för våra invånare och vår omgivning, fortsätter Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB.

I strategin framgår det att den ska:

Tydliggöra fokusområden och utmaningar för hållbarhet så att Landvetter Södras utveckling leder till en stadsmiljö som uppfyller utvalda mål som ryms inom Agenda 2030

Fungera som vägledning och kvalitetssäkring av utvecklings- och genomförandeprocessen

Nyttiggöra och sprida kunskap om innovativa lösningar inom hållbar stadsutveckling för att bidra till att utveckla regionens och Sveriges konkurrenskraft och näringslivsutveckling

Säkerställa och skapa attraktivitet samt unicitet för boende, besökare och näringsliv i den framtida staden