Nyheter

”Avskaffa generella strandskyddet och låt kommunerna bestämma”

”Strandskyddet behöver förändras i grunden. Kommunerna bör får möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där 50 eller 100 meter strandskydd ska gälla. Ny huvudregel bör vara att den som äger marken bestämmer om byggnation och tillträde.”
Strandskyddet är en av de mer omdiskuterade bygglovsbegränsningar som finns och nu ger sig  Anton Olsson (M), vice ordförande Byggnadsnämnden Växjö och Josefin Malmqvist (M), bostadspolitisk talesperson in i debatten med ett inlägg i  Smålandsposten:

”När strandskyddet infördes på 1950-talet var tanken god: allmänheten skulle kunna komma ned till vattnet, men sedan dess har strandskyddet utvidgats och lägger sig i dag som en blöt filt över utvecklingen i stora delar av landet och i Växjö. Strandskyddet behöver reformeras i grunden för att uppnå en mer balanserad lagstiftning som skyddar stränder och natur, värnar äganderätten och underlättar bostadsbyggande.”

”Det bör också utredas hur privata markägare framgent kan ersättas för den värdeminskning strandskyddet ger upphov till. En sådan utredning behöver titta på hur omfattande ersättning som ska ges, hur det kan finansieras samt hur övergångsbestämmelser kan utformas på ett sätt som ger rimlig värdeöverföring mellan det offentliga och det privata. På så vis stärks äganderätten och ersättning utgår till enskilda som hindras från att bebygga sin mark i de undantagsfall där kommunen väljer att belägga privat mark med strandskydd.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.smp.se/debatt/avskaffa-generella-strandskyddet-och-lat-kommunerna-bestamma-f68cd3a0/