Nyheter

Stena Fastigheter ska halvera sitt klimatavtryck till 2030

Med över tre miljarder kronor i inköp av tjänster och varor årligen vill Stena Fastigheter använda sin köpkraft till lösningar som är hållbara både för människor och klimatet. Och för att nå sina hållbarhetsmål samlar bostadsbolaget nu alla sina ramavtals-partners till en hållbarhets-kick-off och en hållbarhetsutbildning.

– Jag har aldrig sett ett liknande initiativ från andra kunder, och en kund som har så tydligt definierade miljömål. Det här är verkligen inspirerande, säger Robin Ebbesson, avdelningschef för rådgivning på GK, totalteknisk entreprenör och servicepartner.

Stena Fastigheter ska halvera sitt klimatavtryck till 2030

–Vi vill vara tydliga med vart vi ska, och genom att vara en tydlig kravställare och ha struktur i våra inköp bidrar vi positivt till hållbarhetsarbetet. Vi arbetar där vi står och med dem som vi har nära. Svaren i klimatfrågan finns inte bara hos oss. Vi behöver nya sätt att arbeta för att tillsammans utveckla branschen, säger Anna Haraldsson Jensen, hållbarhetsutvecklare.

Digital träff med 170 leverantörer och entreprenörer

Under slutet av 2020 genomfördes tre olika träffar digitalt, i Malmö, Göteborg och Stockholm, där bland annat Stena Fastigheters bolags-vd:ar deltog tillsammans med representanter för leverantörer och entreprenörer. I ett första skede har Stena Fastigheter delat med sig av sitt hållbarhetsarbete och sina mål, och det finns en stor vilja att samlas kring ambitionen.

– Under 2020 har vi börjat jobba med att ta ett större ansvar i vår bransch när det gäller vårt klimatavtryck. Som klimatförebild vill vi vara drivande i arbetet för en mer hållbar byggbransch, och göra det tillsammans med andra som också strävar mot samma mål. Stena Fastigheters hållbarhets-kick-off är det första av sitt slag som vi varit med i. Detta är verkligen inspirerande och vi kan själva ta ansvar genom att sätta motkrav på våra leverantörer, säger Robin Ebbesson, avdelningschef för rådgivning på GK.

En annan av Stena Fastigheters entreprenörer är Schööns Måleri i Malmö, som har en framträdande hållbarhetsprofil, och som bland annat ingår i ett Vinnovaprojekt för att utforma Sveriges första klimatneutrala måleritjänst.

– Jag tror många har samma tankar och ambitioner som vi har men det är inte helt enkelt att veta var, eller hur, man ska börja ett förändringsarbete. Framför allt är responsen från våra medarbetare och kunder genomgående positiva och jag är helt övertygad om att efterfrågan på liknande tjänster kommer öka de närmsta åren, säger Victor Schöön, vd Schööns Måleri.

Hållbarhetsarbetet stärker samarbetet – internt och externt

Stena Fastighets hållbarhetsmål stärker arbetet med externa samarbetspartners men också det interna arbetet.

– Det nära samarbetet mellan våra kollegor har resulterat i ett ökat fokus på hållbarhet i vår inköpsprocess. Vi har tagit fram en uppdaterad uppförandekod och vi har en fördjupad dialog kring hållbarhet med tio av våra största materialleverantörer. Vi ser en positiv utveckling, där det inköpta materialet granskas ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Mats Eliasson, inköpschef på Stena Fastigheter.

Under 2021 kommer Stena Fastigheter att följa upp höstens hållbarhets-kick-off, med sina ramavtalspartners, med en hållbarhetsutbildning. Det blir en fördjupning av Stena Fastigheters hållbarhetsarbete, och inkluderar bland annat policyer och uppförandekoder. Efter hand kommer utbildningen att utvärderas och utvecklas framåt.

Bild av Gerd Altmann