Nyheter

Nordr: Utbredd oro för bostadslån

Den svenska bostadsmarknaden är glödhet. En ny undersökning som genomförts av Nordr visar att varannan storstadsbo i Stockholm, Göteborg och Malmö är aktiv på marknaden och att 43 procent planerar ett bostadsköp de närmaste tre åren.

Samtidigt är oron kring bostadslån utbredd bland de som planerar för ny bostad – hälften (50%) är oroliga över att inte beviljas lån från banken.

Det har varit högtryck på bostadsmarknaden det gångna året. Trots coronapandemin har trycket varit intensivt både vad gäller prisuppgång och efterfrågan.

Mot bakgrund av rådande läge har Nordr därför genomfört en undersökning kring svenska storstadsbors attityder till bostadsmarknaden. I undersökningen framgår att 50 procent av de tillfrågade är aktiva på marknaden, vilket innebär att de aktivt letar efter bostad att köpa, går på visningar, surfar på hemsidor eller har träffat säljare det senaste året. Dessutom uppger nästan 1 av 5 att de planerar för ett bostadsköp inom det närmsta året och 1 av 4 planerar för ett köp inom de kommande tre åren.

– Det är en hög siffra som visar att det finns en fortsatt stark efterfrågan, där pandemin och hemarbete faktiskt kan ha drivit på längtan efter att byta till nytt och/eller större boende, säger Baard Schumann, koncernchef för Nordr.

Han bedömer att marknaden i storstäderna kommer att vara fortsatt stark, även om prisuppgången från fjolåret sannolikt dämpas, och att det finns en väl fungerande marknad för de företag som möter kunderna där de vill vara.

– Vi satsar på fortsatt utveckling av digitala kanaler, där den som vill snart också kan köpa sin bostad helt digitalt. Men viktigast är nog att inse att vi inte säljer bostäder, utan erbjuder trygghet när människor gör sitt livs största investering, säger Schumann.

Parallellt med den starka marknaden lever också oron. Av de som är aktiva på marknaden uppger hälften att de känner oro över att inte beviljas lån från banken till sitt bostadsköp. Siffrorna fördelat per område visar att oron är jämnt utbredd – 52 procent i Stockholm, 51 procent i Göteborg och 41 procent av de tillfrågade i Malmö uppger att de är ganska, mycket eller extremt oroliga.

– Här har vi ett stort problem på den svenska bostadsmarknaden. I Danmark kan man låna räntefritt de kommande tjugo åren, och i Norge finns en rad olika sätt att finansiera sitt bostadsköp som ännu saknas i Sverige. Det är ett problem som vi gärna diskuterar med banker och politiker, så att vi öppnar upp bostadsmarknaden även för dem som vill köpa sin första bostad, säger Baard Schumann.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Evidence Strategy på uppdrag av Nordr. Insamlingsmetod: webbaserad enkät via Dynatas webbpanel Insamlingsperiod: december 2020 Antal respondenter: 1003 Urval: personer i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö Ålder: 18 – 74 år.

På bilden: Nordrs nya bostäder helt i trä i Elinegård lockar stort intresse

Bild: Nordr