Nyheter

Nuuka ansluter sig till RealEstateCore-konsortiet

Nuuka, ett nordiskt PropTech-mjukvaruföretag, har gått med i RealEstateCore-konsortiet för att hjälpa fler fastighetsbolag och fastighetsägare att koppla upp och digitalisera sina fastigheter.

Den kraftigt ökade efterfrågan på hållbara, självoptimerande byggnader, med fjärrstyrd drift, är viktiga drivkrafter för fastighetsbranschen idag. Tyvärr innebär byggnadernas olika system, gränssnitt och protokoll att det många gånger är stora problem att komma åt, aggregera och utnyttja dess data.

För att vi ska kunna åstadkomma framtidens friska, hållbara och smarta byggnader krävs det att alla system; som belysning, access, nyttjande och HVAC arbetar tillsammans, säger Tuomas Pippola, VD på Nuuka. Om vi samtidigt ökar våra samarbeten, tillgängliggör data och anpassar våra standarder kan vi tillsammans öka digitaliseringshastigheten i fastighetsbranschen.

Nuukas plattform – Nuuka Connect används förnärvarande  i ca 3.000 byggnader i sex länder. Den Microsoft Azure-baserade plattformen har idag fler än 100 färdiga integrationer till alla större byggnadsautomationssystem och sensorer på marknaden.

I kombination med att erbjuda integrationer till REC-standarden kommer Nuuka också att anpassas till Azure Digital Twin 2.0-standarden.

RealEstateCore-konsortiet bildades 2017 på initiativ av bl a. RISE och ett flertal större svenska fastighetsbolag, som Vasakronan och Akademiska Hus, för att skapa en miljö för samarbete och ett gemensamt ”språk” för att göra det möjligt för fastighetsägare att ansluta sina byggnader i stor skala.